lip 07 2011

Wyzwanie dla Polskiej Prezydencji: zrównoważony rozwój jako imperatyw gospodarczy i ekologiczny – Warszawa

Lokalizacja: Polska,

15 lipca w Warszawie odbędzie się konferencja „Wyzwanie dla Polskiej Prezydencji: zrównoważony rozwój jako imperatyw gospodarczy i ekologiczny” organizowana przez Europejskie Biuro Ochrony Środowiska.

Termin: 15 lipca 2011 r.

Miejsce: Centrum Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa

Celem konferencji jest dyskusja na dwa tematy, które jak się spodziewamy, będą dominować w politycznej agendzie UE podczas Polskiej Prezydencji i po jej zakończeniu: jak zazielenić gospodarkę UE i jak zazielenić Wspólną Politykę Rolną?

Kierunki, zakres i ambicje opracowywanej obecnie Mapy Drogowej  Efektywnego Wykorzystania Zasobów wraz z planami Komisji Europejskiej w zakresie klimatu i energii, jak również propozycje dotyczące nowej WPR, są ważnymi czynnikami decydującym o zazielenieniu gospodarki UE.

Spotkanie będzie prowadzona w języku angielskim i polskim, organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

W razie pytań należy kontaktować się z Instytutem na rzecz Ekorozwoju – Ewa Świerkula, tel. 22 851 04 02.

*EEB (The European Environmental Bureau – Europejskie Biuro Ochrony Środowiska) jest największą europejską federacją zrzeszającą ponad 140 organizacji ekologicznych.