mar 09 2010

Wyzwania etyczne w relacjach firmy z klientami. Jak kształtować prawidłowe relacje i unikać pułapek specyficznych dla różnych branż

Lokalizacja: Polska,

Think Tank Magazine wspólnie z firmą Siemens 12 marca organizują dyskusję z serii Klub najlepszych praktyk zatytułowaną „Wyzwania etyczne w relacjach firmy z klientami. Jak kształtować prawidłowe relacje i unikać pułapek specyficznych dla różnych branż”.

Kontaktując się ze swoimi klientami oraz z siecią podwykonawców firmy często stają przed różnego rodzaju wyzwaniami etycznymi. Są one różne w różnych branżach, zmieniają się także w zależności od wielkości firmy, regionu jej działania czy standardów obowiązujących w danym kraju.

Siemens, jedna z największych światowych firm, zainicjowała program promujący refleksję nad standardami etycznymi i działaniami antykorupcyjnymi w organizacjach. Podczas spotkania odbędzie się dyskusja z Katarzyną Karską i Grzegorzem Moskalem o polskich doświadczeniach i standardach etycznych w relacjach biznesowych.

Spotkanie to ma na celu zainicjowanie szerszej refleksji na temat wyzwań etycznych w relacjach firm z klientami w Polsce. Organizatorzy chcą zachęcić firmy do dyskusji o złych i dobrych praktykach oraz do częstszych spotkań i wspólnej rozmowy nad tym, jakimi zasadami kierować się prowadząc biznes, by nie naruszał on standardów etycznych – i jakie te standardy powinny być, aby przerodzić się w obowiązujące praktyki rynkowe.

Termin: 12 marca (piątek) godz. 8:30 – 10:15.
Miejsce: Klub Polskiej Rady Biznesu, AL. Ujazdowskie 13, Warszawa