kwi 12 2018

Wyniki 8. edycji konkursu „Pióro odpowiedzialności”

Lokalizacja: Polska,

Forum Odpowiedzialnego Biznesu organizuje konkurs „Pióro odpowiedzialności” po raz ósmy. Inicjatywa skierowana jest do środowiska dziennikarskiego i eksperckiego, osób, które w 2017 roku publikowały materiały w prasie i Internecie dotyczące koncepcji i założeń społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). W ten sposób przyczyniały się do popularyzacji tematu i podnoszenia wiedzy o CSR w biznesie i jego otoczeniu.

W 8. edycji konkursu „Pióra odpowiedzialności” jest kontynuowany nowy podział kategorii konkursowych, uwzględniający obok artykułu prasowego i eksperckiego, specjalną kategorię tematyczną. W tym roku jest to „współpraca”. Temat ten nawiązuje do Targów CSR 2018, podczas których odbędzie się ogłoszenie wyników konkursu, a hasłem spotkania będzie „Biznes we współpracy”.

12 kwietnia

PGE Narodowy, Warszawa

WSTĘP WOLNY