cze 19 2012

Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku – Katowice

Lokalizacja: Polska,

27 czerwca w Katowicach odbędzie się konferencja „Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku” organizowana przez Izbę Rzemieślniczą oraz małej i średniej przedsiębiorczości w Katowicach i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Termin: 27 czerwca 2012 r., godz. 9:30-15:30

Miejsce: Hotel Monopol, ul. Dworcowa 5, Katowice

Konferencja otwiera projekt „Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku” i skierowana jest  głównie do przedstawicieli biznesu/pracodawców i pracowników firm, przedstawicielstw pracowników/związków zawodowych, organizacji pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, przedstawicieli lokalnych społeczności z województwa śląskiego.

Zagadnienia omawiane w trakcie konferencji są niezwykle ważne (szczególnie w czasach kryzysu) zarówno dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw, jak także dla całego rynku pracy. Konferencja będzie pierwszym etapem budowania partnerstw/sieci współpracy między organizacjami reprezentującymi różne sektory naszej gospodarki, których powstanie jest głównym celem projektu. Bardzo cenny będzie udział osób reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROGRAM

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:05 Rozpoczęcie konferencji. Powitanie przybyłych gości.

Przedstawiciele Partnerów Projektu

10:05 – 10:15 Przedstawienie założeń projektu.

Katarzyna Maciejska – Koordynator Projektu

10:15 – 11:00 „CSR – zasady, instrumenty wdrażania, monitorowania i raportowania”

Małgorzata Walędzińska-Półtorak

11:00 – 11:45 „Rola instytucji publicznych w upowszechnianiu CSR w regionie”

Joanna Szymonek

11:45 – 12:00 Prezerwa kawowa
12:00 – 12:45 „Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR: formy, korzyści”

Krzysztof Hus

12:45 – 13:30 „Wyniki badania i analiz stopnia stosowania i barier wdrożenia CSR przez Śląskie przedsiębiorstwa”

Marcin Grzybek – Koordynator Badania, Przedstawiciel Partnera Projektu

13:30 – 14:15 „Wykorzystanie CSR i współpracy międzysektorowej do wzrostu konkurencyjności firm”

dr Agnieszka Lenartowicz-Łysik

14:15 -15:30 Zakończenie konferencji

Lunch