kwi 29 2011

Wspólna odpowiedzialność – jak zwiększyć obecność i skuteczność CSR w UE

Lokalizacja: Polska,

5 września 2011 r. w Gdańsku odbędzie się konferencja „Wspólna odpowiedzialność – jak zwiększyć obecność i skuteczność CSR w UE” organizowana w ramach polskiej Prezydencji dotycząca społecznej odpowiedzialności biznesu. Konferencję organizuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Ministerstwo Gospodarki.

1 lipca 2011 roku Polska po raz pierwszy w historii obejmuje Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, co daje możliwość podkreślenia na forum międzynarodowym priorytetów Polski w zakresie kształtowania kierunków rozwoju gospodarczego oraz promocji istotnych z punktu widzenia uwarunkowań kraju czynników wzrostu. Polska Prezydencja jest również okazją do promocji założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility, CSR). Ministerstwo Gospodarki wraz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu podjęło się przygotowania największej jak dotąd konferencji, na temat roli i znaczenia CSR w całej Europie. Polska będzie pierwszym krajem, który w trakcie swojej Prezydencji tak wiele uwagi poświęci kwestii społecznej odpowiedzialności biznesu.

Celem konferencji jest wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń administracji publicznej oraz partnerów społeczno-gospodarczych do zwiększenia obecności i skuteczności CSR w UE. W trakcie dyskusji przedstawione zostaną m.in. wyniki projektu „Wizja 2050”, realizowanego przez Światową Radę ds. Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD), którego celem jest określenie roli, jaką biznes ma do odegrania na przestrzeni najbliższych dekad w kształtowaniu warunków umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych obecnego i przyszłych pokoleń. Ponadto, podkreślona zostanie potrzeba zwiększania transparentności i wiarygodności danych, w tym pozafinansowych, umożliwiających rozwój odpowiedzialnych inwestycji oraz dostarczających wiedzy niezbędnej do wzmocnienia relacji z interesariuszami.

Konferencja będzie miała na celu przedstawienie uczestnikom znaczącej roli, jaką sektor prywatny oraz partnerzy społeczni mają do odegrania na przestrzeni najbliższych dekad w kształtowaniu warunków umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych obecnego i przyszłych pokoleń, w kontekście rozwoju Unii Europejskiej oraz Polski. By ukazać istotę zagadnień poruszanych podczas konferencji organizatorzy postanowili zaprosić na konferencję wybitnych ekspertów, w tym również przedstawicieli znaczących zagranicznych organizacji z dziedziny CSR, m.in.: CSR Europe, WBCSD, The Global Compact, CSR 360 Global Partner Network, Business in the Community. Wydarzenie zaplanowane jest dla ok. 300 uczestników.

Zapraszamy na stronę konferencji: www.polskaprezydencjaCSR.eu.

Zapisy na konferencję zostały już zamknięte. Dla wszystkich, którzy nie będą mogli uczestniczyć w konferencji zapewniamy relację online na żywo z dwóch sesji plenarnych: „CSR w wizji i strategii” i „Raportowanie”. Relację będzie można oglądać ze strony głównej portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl, na stronie konferencji www.polskaprezydencjaCSR.eu i na profilu FOB na Facebooku www.facebook.com/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu.

Oglądać na żywo będzie można:

9:30 -11:00 sesja plenarna „CSR w wizji i strategii”, w której udział biorą:

 • Rafał Baniak, Ministerstwo Gospodarki
 • Mirella Panek-Owsiańska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Paweł Olechnowicz, Grupa LOTOS
 • Susan Bird, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna do spraw Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
 • Colleen Fletcher, CSR Europe
 • Per Sandberg, WBCSD
 • Olga Grygier–Siddons, PwC

14:30 – 15:30 sesja plenarna „Raportowanie”, w której udział biorą:

 • Marjolein Baghuis, Global Reporting Initiative
 • Nicolas Bernier Abad, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług
 • Luc Hendrickx, Europejska Unia Rzemiosła Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME)
 • Ludwik Sobolewski, Giełda Papierów Wartościowych
 • Jowita Twardowska, Grupa LOTOS

Konferencja jest przygotowywana w standardzie zielonego wydarzenia, co oznacza, że podejmowane są działania w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko procesu organizacji i przebiegu wydarzenia, w szczególności w odniesieniu do ochrony klimatu oraz redukcji odpadów. Po konferencji organizatorzy zapewnią offset wydarzenia, co oznacza, że zneutralizowany zostanie jej ślad węglowy (ang. carbon footprint).

Organizatorzy: Ministerstwo Gospodarki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partner Główny: Grupa LOTOS. Partner Branżowy: Grupa Żywiec. Partner: Enea. Partner Sesji: Partnerstwo dla Zdrowia, Polska organizacja handlu i dystrybucji.

Partnerzy Wspierający: Ciszewski Public Relations, Coca-Cola Poland Services, Kontekst, Lemon

Patroni medialni: Brief, CR Navigator, CSRinfo.org, Dziennik Bałtycki, ngo.pl, naszemiasto.pl, proto.pl, Radio Gdańsk, Radio PIN, Think Tank, wrotapomorza.pl.