lis 08 2012

World Forum Lille Responsible Economy

Lokalizacja: Świat,

Po raz szósty odbędzie się World Forum Lille Responsible Economy. Jest to miejsce spotkań podmiotów działających na rzecz budowania odpowiedzialnej gospodarki. Wśród uczestników konferencji są m.in. menedżerowie firm, eksperci w zakresie CSR, przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych i studenci.

Termin: 14-16 listopada 2012

Miejsce: Lille’s Grand Palais Convention Center, Lille, Francja

Wśród poruszonych tematów będą:

– Trzecia Rewolucja Przemysłowa Jeremy RIFKIN
– Zrównoważony Marketing
– Governance i Zarządzanie
– Zrównoważone zamówienia
– Eksperci w dziedzinie CSR z całego świata

Źródło: materiały organizatorów