sie 23 2010

World Forum Lille on Sustainable Finance

Lokalizacja: Świat,

W dniach 19-21 listopada 2009 r. w Lille we Francji odbędzie się World Forum Lille on Sustainable Finance.

World Forum Lille jest organizowane przez związek zrzeszający menedżerów, ekspertów, studentów, przedstawicieli związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych. Jego celem jest wykazanie, że zrównoważony rozwój może iść w parze z konkurencyjnością, poprzez szeroką gamę pionierskich inicjatyw biznesowych firm z całego świata.

Poprzednie edycje dotyczyły Różnorodności (w 2007 r.) i Ochrony Planety (w 2008 r.). Tegoroczna edycja wydarzenia skupi się na Zrównoważonych finansach odnosząc się do przyczyn kryzysu finansowego na świecie.