mar 11 2014

Women’s Empowerment Principles: Equality Means Business Re-Visioning the Development Agenda – A Multi-Stakeholder Dialogue

Lokalizacja: Świat,

Celem spotkania jest dyskusja nad rolą równouprawnienia kobiet jako fundamentem dla rozwoju, oraz że skuteczne włączenie kobiet jako aktorów rynkowych i społecznych jest kluczowe dla wszystkich sektorów gospodarki. Spotkanie przeznaczone jest dla reprezentantów biznesu, rządów, organizacji międzynarodowych i społeczeństwa obywatelskiego.

Więcej informacji na temat spotkania.