sie 20 2010

„Wolontariat pracowniczy – nowa jakość zarządzania zasobami ludzkimi w biznesie”

Lokalizacja: Polska,

Centrum Wolontariatu w Warszawie zaprasza na konferencję „Wolontariat pracowniczy – nowa jakość zarządzania zasobami ludzkimi w biznesie”, która odbędzie się 7 grudnia 2007 r., w godz. 10.00 – 14.30 w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego na ul. Sapieżyńskiej 10a w Warszawie.

Celem konferencji jest stworzenie pola do dialogu, wymiany doświadczeń i zapoznanie uczestników z wartością jaką przedstawia wolontariat pracowniczy.

Gościem specjalnym konferencji będzie Maria Jose Subiela przedstawicielka Business in the Community z Wielkiej Brytanii.

Paneliści biorący udział w konferencji to przedstawiciele świata biznesu, liderzy organizacji pozarządowych oraz kadra zarządzająca firm partnerskich programu Wolontariat Biznesu – Citi Handlowy, Commercial Union, Telekomunikacja Polska, Provident, ING Bank Śląski, Cadbury Wedel i euroscript Polska.

Goście zaprezentują dobre praktyki i rozwiązania w zakresie wolontariatu pracowniczego oraz możliwe kierunki jego rozwoju w Polsce.

Konferencja jest częścią projektu „Wolontariat pracowniczy – być bliżej ludzi” finansowanego przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO).

Harmonogram konferencji

9.30 – 10.00   Rejestracja Uczestników
10.00 – 11.20 Sesja otwierająca

Nowe trendy w wolontariacie pracowniczym i wzrost znaczenia wolontariatu w CSR

  • Maria Jose Subiela, Business in the Community
  • Anna Potocka, BCC
  • Krzysztof Kaczmar, Citi Handlowy
  • Dariusz Pietrowski, Centrum Wolontariatu

11.20 – 11.45 Przerwa na kawę
11.45 – 12.45 Panele tematyczne – odbywają się równolegle

  • Rozwój i integracja pracowników poprzez wolontariat
  • Działania i standardy globalnej korporacji a polska rzeczywistość
  • Wartość i perspektywa rozwoju wolontariatu w małych i średnich firmach

12.45 – 13.00 Przerwa na kawę
13.00 – 14.00 Panele tematyczne – odbywają się równolegle

  • Wolontariat pracowniczy a strategia firmy – case study Citi Handlowy
  • Nowa jakość – wolontariat pracowniczy wśród seniorów i stażystów
  • Partnerstwo lokalne – ngo i wolontariusze z biznesu

14.00 – 14.30 Sesja podsumowująca
14.30               Lunch