kwi 10 2008

„Wkład UE w przeciwdziałanie zmianom klimatu w skali globalnej”

Lokalizacja: Polska,

Forum Młodych Dyplomatów oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zapraszają na konferencję pt. „Wkład UE w przeciwdziałanie zmianom klimatu w skali globalnej”, która odbędzie się 11 kwietnia 2008 w Pałacu Kultury i Nauki w sali im. Rudniewa (IV piętro) w godz. 10:00 – 13:20.

PROGRAM

10:00 rejestracja uczestników

10:15 powitanie gości

10:20 – 11:20 wystąpienia prelegentów

  • Prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)- „Prawnomiędzynarodowe aspekty przeciwdziałania zmianom klimatu”
  • Dr Wojciech Jaworski  (KASHUE – Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji)- handel CO2
  • Mikołaj Budzanowski (Dyrektor Departamentu Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu w Ministerstwie Środowiska) – pakiet klimat + energia wkładem w ochronę środowiska

11:20 – 11:40 dyskusja/pytania do prelegentów

11:40 – 12:00 przerwa kawowa

12:00 -12:50 wystąpienia prelegentów

  • Lise Hansen  (I sekretarz Ambasady Królestwa Danii) – wydajność energii i przeciwdziałanie zmianom klimatu
  • Ewa Anzorge (specjalista w Departamencie Systemu Narodów Zjednoczonych i Problemów Globalnych MSZ) – konferencja klimatyczna COP 14/15

12:50 dyskusja/pytania do prelegentów

13:20 zakończenie konferencji

Udział w spotkaniu jest bezpłatny