sie 30 2012

Whistleblowing. Jak chronić osoby demaskujące przekręty? – Warszawa

Lokalizacja: Polska,

4 września w Warszawie odbędzie się konferencja „Whistleblowing. Jak chronić osoby demaskujące przekręty?” organizowana przez Instytut Spraw Publicznych oraz Fundację im. Friedricha Eberta.

Termin: 4 września 2012 r., 13:00

Miejsce: Golden Floor, Millenium Plaza, Warszawa Al. Jerozolimskie 123a, XV piętro

Sygnaliści (ang. whistleblowers), to osoby które ujawniają nieprawidłowości, z którymi stykają się w miejscu pracy. Są często jedynymi z niewielu osób posiadających wiedzę o nieetycznych praktykach w danym przedsiębiorstwie czy urzędzie. Złamanie przez nich zmowy milczenia  często powoduje reperkusje, takie jak zwolnienie z pracy czy ostracyzm.

Jak więc chronić tych, którzy dysponują informacjami o nieprawidłowościach? Co zrobić, aby zdjąć z nich stygmat „kapusiów”? Czy dziś istnieją rozwiązania, które mogłyby ich chronić? Jakie są perspektywy wprowadzenia szerszej ochrony prawnej dla sygnalistów w Polsce? Jakie rozwiązania potrzebne są w biznesie, a jakie w administracji publicznej? Jakie są doświadczenia innych krajów w dziedzinie ochrony whistleblowerów?

Głównym celem seminarium organizowanego wspólnie przez Instytut Spraw Publicznych oraz Fundację im. Friedricha Eberta jest wznowienie debaty publicznej na temat sygnalistów w Polsce oraz wypracowanie rekomendacji działań mających ułatwić ich funkcjonowanie w przyszłości.

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli biznesu i administracji zainteresowanych wprowadzaniem w swoich instytucjach rozwiązań mogących uławiać ujawnianie nieprawidłowości, przedstawicieli mediów, oraz władz, mających wpływ na polityki publiczne w Polsce.

Program seminarium:

12:30  –  13:00     Rejestracja uczestników

13:00 – 13:10      Powitanie uczestników
Przedstawiciel Instytutu Spraw Publicznych i Fundacji im. Friedricha Eberta

13:10 – 13:30    Prezentacja ekspertyzy „Whistleblowing w na świecie. Implementacja rozwiązań na rzecz sygnalistów – sukcesy i problemy” Anja Osterhaus (Transparency International)

13:30 – 13:50    Prezentacja ekspertyzy „Whistleblowing w Polsce. Stan obecny i perspektywy”
Anna Wojciechowska-Nowak (Fundacja im. S. Batorego)

13:50 – 14:05     Przerwa kawowa

14:05 –  16:00    Panel „Perspektywy dla whistleblowingu w Polsce”

Paneliści:
Anna Wojciechowska-Nowak (Fundacja im. S. Batorego)
Anja Osterhaus (Transparency International)
Sławomir Śnieżko (Centralne Biuro Antykorupcyjne)
Dr Robert Sobiech (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW)

Moderacja: Grzegorz Makowski (ISP)

Dyskusja

16:00 – 16:30    Lunch