lis 04 2021

Webinarium „Budowanie partnerstw z organizacjami społecznymi”

Lokalizacja: Webinarium,

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza na webinarium „Budowanie partnerstw z organizacjami społecznymi”, które odbędą się 04.11 o godzinie 10:00.

Webinarium odbywa się w ramach projektu „Od akcyjnego zaangażowania do aktywnego obywatelstwa – rozwój wolontariatu pracowniczego w Polsce”.

Projekt skierowany jest do:

  • Koordynatorów Wolontariatu Pracowniczego – osób aktywnych zawodowo, odpowiedzialnych za społeczną i obywatelską aktywizację współpracowników, działających w ramach swoich obowiązków zawodowych, chcących zdobyć, odświeżyć lub podnieść swoja wiedzę na temat wolontariatu pracowniczego, szukających inspiracji do nowych działań.
  • Osób aspirujących do bycia Koordynatorami Wolontariatu Pracowniczego – osób zatrudnionych w podmiotach, które nie mają wdrożonych programów lub struktur wsparcia aktywności społecznej, które chcą wykorzystać zdobytą wiedzę we wdrożeniu takich aktywności.
  • Studentów i studentek wiążących swoją karierę zawodową z działalnością wokół tematu CSR – osób, które szukają wiedzy i możliwości rozwoju zawodowego w temacie współpracy biznesu ze społecznościami lokalnymi.

Uczestniczenie w webinarium wymaga rejestracji w Projekcie. Uczestnictwo jest bezpłatne i umożliwia branie udziału w innych działaniach projektowych.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/wolontariat/