gru 12 2023

ESRS – wskaźniki społeczne. Równość czy zrównoważenie?

Lokalizacja: On-line,

Partner merytoryczny - Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W sierpniu 2023 r. Komisja Europejska przyjęła zestawy ESRS, wyrażając tym samym poparcie dla idei zrównoważonego rozwoju i wiążącymi się z nią działaniami na rzecz klimatu, różnorodności biologicznej i praw człowieka. Zawartość Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju będzie tematem przewodnim webinaru Krajowej Izby Gospodarczej i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Przyjęcie ESRS przez Komisję Europejską to konsekwencja uchwalenia przez Parlament Europejski dyrektywy CSRD, która rozszerzyła i uspójniła dotychczasowy obowiązek raportowania niefinansowego. Przez ostatnie kilka miesięcy zespoły EFRAG pracowały nad projektami wskaźników. W pracach nad nimi uczestniczyli również eksperci Krajowej Izby Gospodarczej i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którzy wystąpią w webinarze i wyjaśnią, co zawierają europejskie wytyczne oraz jakie znaczenie mają dla polskich przedsiębiorstw.

W trakcie webinarium poruszone zostaną:

  • obecna sytuacja przedsiębiorstw pod kątem zarządzania relacjami z interesariuszami i wdrażania polityk w zakresie praw człowieka;
  • zawartość ESRS w zestawie społecznym;
  • przygotowania do realizacji polityk zgodnych z ESRS;
  • aspekty Kodeksu Pracy ułatwiające realizację wskaźników ESRS;
  • procesy warte monitoringu z punktu widzenia HR oraz zarządzania relacjami z interesariuszami.

Prelegenci:

  • Maria Krawczyńska – Członkini Zarządu i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • Borys Sawicki – Członek Komitetu ds. ESG, radca prawny kierujący Zespołem ds. ESG w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, członek Rady Innowatorów ESG przy Polskim Stowarzyszeniu ESG
  • Agnieszka Matłoka – Zastępczyni Dyrektora, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Demograficznej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Webinarium odbędzie się 12 grudnia 2023 o godzinie 10:00

Udział w webinarium jest bezpłatny i wymaga wcześniejszej rejestracji

Rejestracja»

ZAPIS WYDARZENIA DOSTĘPNY JEST NA KANALE KIG W SERWISIE YOUTUBE >>