gru 05 2018

Webinar: Corporate Digital Responsibility At The Workplace

Lokalizacja: On-line,

CSR Europe zaprasza na webinar poświęconej odpowiedzialności biznesu w erze cyfryzacji.

Data
Środa, 5 grudnia 2018 r. – 13:00 do 14:00

ONLINE

Transformacja cyfrowa przekształca związek między pracą a technologią, budząc obawy dotyczące przyszłości stosunków pracy, wzorców, a także etycznego stosowania nowych technologii. Corporate Digital Responsibility (CDR) wyróżnia się jako nowy kierunek, łącząc aspekty etyczne na poziomie firmy, indywidualnym i społecznym, zapewniając społecznie odpowiedzialne przejścia w coraz bardziej cyfrowym miejscu pracy.

Łącząc praktyki i ekspertów firmy, podczas tego webinaru podjęte zostaną następujące tematy:

 • Digitalizacja: zapewnienie równowagi między pracą a życiem prywatnym
 • Dane: Zwiększenie zaangażowania pracowników i dobra społecznego
 • Automatyzacja i AI: Utrzymywanie ludzi w centrum uwagi

Dołącz do tego seminarium internetowego, aby dowiedzieć się:

 • W jaki sposób organizacje odnoszą się do technologiczna/cyfrowa odpowiedzialność biznesu (CDR) w miejscu pracy
 • W jaki sposób CDR może zwiększyć wydajność Twojej firmy
 • O najnowszych tendencjach i rozwoju odpowiedzialności cyfrowej

Agenda >>

Zarejestruj się >>

Digital transformation is reshaping the relationship between labour and technology, raising concerns over the future of employment relations, patterns as well as the ethical use of new technologies. Corporate Digital Responsibility (CDR) is standing out as the new direction, fusing ethical considerations at the company, individual and societal level, ensuring socially responsible transitions for an increasingly digitalised workplace.

Bringing together company practices and experts, this webinar will explore:

 1. Digitalisation: ensuring work-life balance and health
 2. Data: Increasing employee engagement & social good
 3. Automation & AI: Keeping people at the centre

Join this webinar to learn:

 • How organisations are addressing Corporate Digital Responsibility (CDR) at workplace
 • How CDR can enhance your business productivity
 • About Recent trends and developments in digital responsibility

See the Agenda

Date