wrz 26 2019

Webinar: „Circular Economy Business Models (2/3)”

Lokalizacja: On-line,

26 września odbędzie się organizowany przez CSR Europe webinar, którego tematem przewodnim będą cechy i zalety gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Jest to drugie z trzech webinarów w ramach serii zorganizowanej przez CSR Europe i projekt R2π dotyczącej gospodarki o obiegu zamkniętym (czytaj o pierwszym i trzecim webinarium z tego cyklu).

Seminarium ma na celu wskazanie przedstawicielom biznesu, jak przekształcić obecny model gospodarki liniowej i włączyć myślenie o gospodarce cyrkulacyjnej do działalności korporacyjnej i handlowej.

Zgłoszenia poprzez formularz internetowy.