mar 20 2020

Webcast: Odporność biznesu w dobie COVID-19. Jak przeprowadzić firmę przez sytuację kryzysową?

Lokalizacja: On-line,

Epidemia związana z Covid-19 skutecznie zachwiała całą światową gospodarkę. Obecnie firmy muszą stawić czoła kolejnym, nowym wyzwaniom wpływającym diametralnie na realizację swoich celów biznesowych wraz z organizacją pracy swoich pracowników na czele.

Epidemia związana z Covid-19 skutecznie zachwiała całą światową gospodarką. Obecnie firmy muszą stawić czoła kolejnym, nowym wyzwaniom wpływającym diametralnie na realizację swoich celów biznesowych wraz z organizacją pracy swoich pracowników na czele. Praca zdalna przy wykorzystaniu narzędzi online, spotkań wirtualnych i telekonferencji stała się dziś koniecznością a nie, jak dotąd, wyborem jaki dawaliśmy pracownikom. To wszystko niesie za sobą, nie tylko konieczność zdefiniowania na nowo funkcjonowania przedsiębiorstw w dotąd nietestowanej rzeczywistości, ale przede wszystkim zdefiniowanie procesu zarządzania kryzysowego, który ma na celu podjęcie odpowiednich kroków, by ograniczyć bądź zminimalizować negatywne skutki epidemii koronawirusa.

Webcast jest kontynuacją wcześniej nagranego podcastu autorstwa Wiesława Koteckiego, w którym zaproszeni eksperci Jakub Bojanowski oraz Piotr Potejko dzielili się swoimi doświadczeniami jak należy postępować w zupełnie dla nas nowych realiach zarówno biznesowych jak i  tych codziennych.

Podczas piątkowego spotkania online będą poruszone następujące tematy:

  • Obecną sytuację dotyczącą Covid 19 w aspekcie biznesowym
  • Powołania i funkcjonowania zespołu kryzysowego w firmie
  • Komunikacja zewnętrzna oraz wewnętrzna
  • Praca zdalna (m.in. wyzwania, zachowanie poufności)
  • Przeglądu procedur i instrukcji wpływających na funkcjonowanie biznesowe w firmie i otoczeniu
  • Zapewnienie ciągłości działania na najbliższe miesiące.

Zarejestrować się na webcast można na stronie.