gru 19 2007

Warsztaty „Równi Rodzice”

Lokalizacja: Polska,

Program Fundacji Komunikacji Społecznej Być Rodzicem organizuje warsztaty zatytułowane „Równi Rodzice”. Jest to nowatorski program szkoleniowy skierowany do pracujących rodziców.

Szkolenia kształtują umiejętności komunikacji, zarządzania czasem i negocjacji. Są formą nauki ustalania priorytetów, podziału obowiązków w rodzinie i takiego zarządzania rodzinnym czasem, który respektuje zasady równouprawnienia. Każdy człowiek w swoim życiu realizuje kilka ról. Poczucie, że dla którejś z nich zaczyna brakować czasu jest frustrujące. W czasie warsztatów chcemy nauczyć pracy nad spójnością, nie udając, że któraś z ról jest mniej ważna. Umiejętności komunikacji i negocjacji są jednocześnie przydatne w życiu rodzinnym i zawodowym, a nasze trenerki podczas warsztatów posługują się też metodami z zakresu szkoleń dla biznesu.

Cele szkolenia

 • Poprawa komunikacji w rodzinie
 • Rozwój umiejętności planowania czasu w sferze prywatnej
 • Rozwój umiejętności ustalania priorytetów w sferze rodzinnej i zawodowej
 • Nauka wypracowywania rozwiązań dla konkretnych problemów
 • Identyfikowanie korzyści płynących z zarządzania czasem w rodzinie, respektującym zasady równouprawnienia zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym obojga rodziców

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Warsztaty są skierowane do par będących rodzicami, prowadzących wspólne
Ŝycie rodzinne, pracujących.

Program szkolenia

 • Pilotażowe szkolenia są dwudniowe, 12-godzinne, odbywają się w jednej i dwóch grupach
 • W programie szkolenia znajdą się:
 • Komunikacja interpersonalna
  • mowa ciała,
  • aktywne i empatyczne słuchanie,
  • rola pytań i odpowiedzi w ustalaniu wspólnego stanowiska
 • Indywidualne Wzorce Myślowe i ich wpływ na porozumiewanie się
 • Poszukiwanie modeli wspólnego radzenia sobie z problemami
 • Rozwiązywanie konkretnych problemów par z wykorzystaniem wypracowanych modeli, prezentacja rozwiązań i omówienie ich
 • Strategie planowania czasu w rodzinie
  • określenie ról społecznych
  • ustalanie priorytetów
  • planowanie bliższej i dalszej przyszłości
 • Wypełnienie ankiet i rozdanie certyfikatów

Metody pracy

Będzie to praktyczny warsztat, a w nim ćwiczenia w grupach i w parach, studium przypadków, burza mózgów, dyskusja, mini-wykład.

Korzyści

Bezpośrednie efekty:

 • Poprawa poziomu wzajemnego zrozumienia w przyszłości
 • Skuteczniejsze zaspakajanie potrzeb każdego członka rodziny

Pośrednie efekty:

 • Zwiększenie świadomości korzyści płynących z aktywnego ojcostwa
 • Zwiększenie udziału ojców w życiu rodziny
 • Poprawa komunikacji w rodzinie jako klucz do zmian społecznych
 • Zwiększenie świadomości korzyści płynących z budowania relacji opartych na otwartości, zaufaniu i rozmowie
 • Stworzenie warunków wykonywania obowiązków zawodowych obojga rodziców
 • Wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy poprzez promowanie partnerskiego podziału obowiązków w rodzinie i aktywnego uczestnictwa ojców w opiece nad dziećmi

Termin i miejsce pilotażowego szkolenia

02 lutego 2008 roku, sobota (10:00- 16:00) – pierwszy dzień
03 lutego 2008 roku, niedziela (10:00- 16:00) – drugi dzień
Warsztaty odbędą się w ośrodku D65 Sale Kameralne na warszawskim Mokotowie, ul. Dąbrowskiego 65.

W trakcie warsztatów organizatorzy zapewniają opiekę dla dzieci.