cze 22 2011

Warsztaty „Nie szukamy winnych – szukamy dobrych rozwiązań dotyczących równości na rynku pracy” – Warszawa

Lokalizacja: Polska,

1 lipca w Warszawie odbędą się warsztaty z zakresu wdrażania polityki równości płci na rynku pracy pt. „Nie szukamy winnych –  szukamy dobrych rozwiązań dotyczących równości na rynku pracy”, organizowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Termin: 1 lipca 2011 r., godz. 10:00 – 15:00

Miejsce: Centrum Konferencyjne Wilcza w Warszawie, ul. Wilcza 9.

Projekt skierowany jest do przedstawicieli sektora MŚP, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców.

Tematyką warsztatów są kwestie związane z równością płci na rynku pracy oraz konkretne problemy, jakie napotkać mogą pracodawcy i pracownicy. Ich głównym celem jest promowanie rozwiązań na rzecz godzenia obowiązków rodzicielskich i zawodowych, z uwzględnieniem niedawnych zmian w Kodeksie Pracy.

Zakres tematyczny szkoleń obejmuje zagadnienia teoretyczne oraz prezentację „dobrych praktyk” i przykładów rozwiązań na rzecz skuteczniejszego godzenia obowiązków rodzicielskich i zawodowych. Warsztaty prowadzone będą metodami interaktywnymi przez specjalistów w dziedzinie polityki równości płci na rynku pracy i wdrażania strategii gender mainstreaming w zatrudnieniu.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty wystawiony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaświadczające o udziale w warsztatach.

Termin nadsyłania aplikacji upływa 28.06.2011 (data wysłania wiadomosci e-mail /stempla pocztowego). O udziale w szkoleniach zadecyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach zostaną niezwłocznie poinformowane drogą mailową lub telefoniczną.

Podpisane oryginały dokumentów nalezy przesłać na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa z dopiskiem „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany na rynku pracy” lub doręczyć w czasie warsztatu.