lip 07 2008

Warsztaty: „Bliskie Spotkania III Sektora”

Lokalizacja: Polska,

Centrum Wolontariatu w Warszawie zaprasza przedstawicieli mazowieckich organizacji pozarządowych na warsztat nt. wolontariatu pracowniczego.

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z ideą wolontariatu pracowniczego, korzyściami płynącymi z angażowania aktywnych zawodowo wolontariuszy oraz pokazanie sposobów i możliwości podejmowania działań partnerskich z biznesem.

Warsztat odbędzie się 10 lipca 2008 (czwartek), w godzinach 10-13, w siedzibie Centrum Wolontariatu, ul. Nowolipki 9b w Warszawie.

Program:

 • Wstęp – poznanie się uczestników, wprowadzenie do szkolenia
 • Koncepcja CSR i społecznego zaangażowania biznesu
 • Wolontariat pracowniczy – definicja
 • Możliwe formy wolontariatu pracowniczego
 • Korzyści i inwestycje we wzajemnej współpracy
 • Wolontariusz z biznesu w Twojej organizacji
 • Program Wolontariat Biznesu
 • Dobre praktyki firm partnerskich – gość specjalny partner programu

Warsztat jest bezpłatny, prowadzony metodami aktywnymi, angażującymi uczestników. Mogą wziąć w nim udział przedstawiciele mazowieckich organizacji pozarządowych. Liczba uczestników jest ograniczona – 15 osób.

Prosimy przesyłać zgłoszenia drogą e-mailową na adres kazmierczak (at) wolontariat.org.pl z podaniem danych:

 • imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe
 • organizacja
 • stanowisko w organizacji
 • krótka informacja – dlaczego chcę wziąć udział w tym warsztacie.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 8 czerwca 2008, o godzinie 12:00. W dniu następnym poinformujemy drogą e-mailową lub telefoniczną organizacje zakwalifikowane na warsztat.

Warsztat odbywa się w ramach programu Wolontariat Biznesu. Misją programu jest budowanie lokalnego partnerstwa pomiędzy środowiskiem przedsiębiorców oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi, które ma służyć aktywnemu włączaniu się firmy w życie społeczności lokalnych. Więcej informacji o programie na stronie www.wolontariatpracowniczy.pl

Warsztat będzie prowadzić:
Janusz Kaźmierczak – odpowiedzialny w projekcie Wolontariat Biznesu za relacje Biznes-NGO oraz pracownicy Fundacji Kronenberga i Citi Handlowy – Patrona programu Wolontariat Biznesu.