paź 26 2015

Warsztat poświęcony problematyce praw człowieka i biznesu

Lokalizacja: Polska,

Zachęcamy do zarezerwowania terminu 26 i 27 października na 2-dniowy, nieodpłatny warsztat poświęcony problematyce praw człowieka i biznesu adresowany do przedstawicieli środowisk pozarządowych, połączony z elementami spotkania strategicznego dot. roli NGOs w kształtowaniu procesu i zawartości Krajowego Planu Działań na rzecz biznesu i praw człowieka, nad którym prace mają się zacząć jesienią br.

Pełna informacja na temat wydarzenia, wraz z wstępnym programem, informacjami o prowadzących, miejscu, itd. zostanie przekazana na początku września.

Pierwszy dzień będzie poświęcony Wytycznym ONZ dot. Biznesu i Praw Człowieka, Krajowego Planu Działań (KPD) dot. biznesu i praw człowieka wdrażającego Wytyczne ONZ, oraz roli NGOs w procesie kształtowania jego procesu i zawartości.

Drugi dzień poświecony będzie mechanizmom skargowym dot. naruszeń praw człowieka przez firmy, dostępowi do środków zaradczych/naprawczych  – szeroko rozumianemu 'dochodzeniu sprawiedliwości’.

Warsztat poprowadzą eksperci Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu a także holenderskiej organizacji SOMO (od kilkudziesięciu lat aktywnie monitorującej działania przedsiębiorstw) oraz OECD Watch. Przewidujemy także udział gości zewnętrznych: przedstawiciela MSZ, posła do PE, który przedstawi aktualnie toczące się na forum UE działania o znaczeniu dla procesu KPD w Polsce.