lut 16 2010

Warsztat „Odpowiedzialność społeczna w aspekcie podniesienia satysfakcji pracowników”

Lokalizacja: Polska,

W ramach akademii „Innowatorzy CSR w Polsce” Harvard Business Review Polska organizuje 30 marca 2010 warsztat „Odpowiedzialność społeczna w aspekcie podniesienia satysfakcji pracowników”.

Program

  • Mapa kluczowych form odpowiedzialności firmy w aspekcie relacji z pracownikami
  • CSR w systemie zarządzania ludźmi – szukamy szans dla firmy
  • Wpływ społecznego zaangażowania pracowników na motywację – modele i dobre praktyki

Pracownicy to dla każdej firmy najcenniejszy element jej zasobów. Przejrzysty system wynagradzania, możliwości edukacji i rozwoju, świadczenia zdrowotne dla pracowników i ich rodzin, elastyczne systemy pracy – to tylko niektóre z całego szeregu działań, które mogą zwiększyć motywację ludzi i podnieść ich produktywność przy jednoczesnym zmniejszeniu wskaźnika rotacji pracowników. Z badań międzynarodowej firmy analitycznej The Reputation Institute wynika, że zdecydowana większość pracowników „woli pracować w firmie, która znana jest ze swojej odpowiedzialności społecznej”. Znacząco wpływa to na podniesienie zaangażowania i satysfakcji pracowników.

W ramach warsztatu otrzymasz:

  • Praktyczne materiały i narzędzia do zastosowania: segregator z materiałami warsztatowymi
  • Dostęp do wykładów profesorów Harvard Business School tłumaczonych na język polski
  • Reprinty artykułów z magazynu Harvard Business Review Polska
  • Aktualne wydanie magazynu Harvard Business Review Polska
  • Nieograniczony dostęp do specjalnie stworzonego portalu internetowego

Z udziału w warsztacie skorzystają przede wszystkim:

  • Dyrektorzy i menedżerowie (szczególnie CSR, PR i HR)
  • Właściciele, prezesi, dyrektorzy generalni, członkowie zarządów, dyrektorzy business unitów, zainteresowani strategiami i narzędziami budowy trwałej wartości firmy

Termin: 30 marca 2010 r.
Miejsce: Warszawa, hotel Marriott

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest patronem wydarzenia.