lut 17 2010

Warsztat „Odpowiedzialność społeczna w aspekcie identyfikacji i zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa”

Lokalizacja: Polska,

W ramach akademii „Innowatorzy CSR w Polsce” Harvard Business Review Polska organizuje 23 kwietnia 2010 warsztat „Odpowiedzialność społeczna w aspekcie identyfikacji i zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa”.

Program

 • Poziomy zaawansowania firm w zarządzaniu ryzykiem w obszarze CSR – przykłady różnych branż
 • Jak opracować mapę potencjalnych rodzajów ryzyka dla firmy w kontekście CSR?
 • 3 kroki w opracowaniu strategicznych rozwiązań zarządzania ryzykiem w obszarze CSR. Jak wykorzystać zaangażowanie interesariuszy i proces raportowania?
 • Dobre praktyki, m.in.: Kingfisher – rejestr rodzajów ryzyka CSR jako system zarządzania, Coca-Cola – odpowiedzialność w łańcuchu dostaw, czyli zarządzanie kluczowym zasobem jako przykład zarządzania ryzykiem

W dzisiejszej rzeczywistości biznesowej stale rozszerza się zakres zagadnień związanych z ryzykiem w podejmowanej działalności gospodarczej. Rośnie też presja na firmy, aby lepiej zrozumieć i przeciwdziałać zupełnie nowym zjawiskom związanym z aspektami społecznymi i środowiskowymi wpływającymi na biznes. Odpowiedzialność społeczna dostarcza mechanizmów i środków, dzięki którym firmy lepiej mogą zrozumieć ryzyko i zarządzać nim w szerokim aspekcie funkcjonowania na rynku z uwzględnieniem kwestii społecznych i środowiskowych. Jednym z najbardziej kluczowych jest proces raportowania i dialogu z interesariuszami.

W ramach warsztatu otrzymasz:

 • Praktyczne materiały i narzędzia do zastosowania: segregator z materiałami warsztatowymi
 • Dostęp do wykładów profesorów Harvard Business School tłumaczonych na język polski
 • Reprinty artykułów z magazynu Harvard Business Review Polska
 • Aktualne wydanie magazynu Harvard Business Review Polska
 • Nieograniczony dostęp do specjalnie stworzonego portalu internetowego


Z udziału w warsztacie skorzystają przede wszystkim:

 • Dyrektorzy i menedżerowie (szczególnie CSR, PR, zarządzający ryzykiem, compliance)
 • Właściciele, prezesi, dyrektorzy generalni, członkowie zarządów, dyrektorzy business unitów, zainteresowani strategiami i narzędziami budowy trwałej wartości firmy

Termin: 23 kwietnia 2010 r.
Miejsce: Warszawa, hotel Marriott

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest patronem wydarzenia.