mar 19 2010

Warsztat „Odpowiedzialność społeczna w aspekcie budowania zaufania obecnych i przyszłych klientów”

Lokalizacja: Polska,

W ramach akademii „Innowatorzy CSR w Polsce” Harvard Business Review Polska organizuje 24 maja 2010 warsztat „Odpowiedzialność społeczna w aspekcie budowania zaufania obecnych i przyszłych klientów”.

Program

 • Zaufanie klientów a działania CSR – kluczowe fakty i wyzwania dla firm
 • Jak najefektywniej wykorzystać praktyki zrównoważonego marketingu: od koncepcji produktu do komunikacji z klientami – przykłady dobrych praktyk
 • Wykorzystanie narzędzi zaangażowania klientów, m.in. kampanie marketingu zaangażowanego społecznie (CRM) i znakowanie produktów
 • Dobre praktyki m.in.: Marks & Spencer – sukces kampanii etycznego marketingu skierowanej do klientów, Starbucks – otwarty kanał komunikacji dla konsumentów, Nestlè – innowacje w produktach.

Obszar budowania relacji z klientami, zarówno tymi obecnymi, jak i przyszłymi, to w aspekcie zarządzania CSR największe wyzwanie. Prowadzonych jest wiele badań – często jednak brak jednoznacznych dowodów na korelacje pomiędzy dokonywanym zakupem a działaniami firmy w obszarze społecznej odpowiedzialności. Nie ma jednak wątpliwości, że zaufanie, jakim nas obdarzają klienci, może być wzmacniane i budowane z wykorzystaniem działań podejmowanych w obszarze CSR. Innowacyjne firmy szukają wręcz nowych szans związanych z budowaniem relacji z klientami.

W ramach warsztatu otrzymasz:

 • Praktyczne materiały i narzędzia do zastosowania: segregator z materiałami warsztatowymi
 • Dostęp do wykładów profesorów Harvard Business School tłumaczonych na język polski
 • Reprinty artykułów z magazynu Harvard Business Review Polska
 • Aktualne wydanie magazynu Harvard Business Review Polska
 • Nieograniczony dostęp do specjalnie stworzonego portalu internetowego

Z udziału w warsztacie skorzystają przede wszystkim:

 • Dyrektorzy i menedżerowie (szczególnie CSR, PR oraz Marketing), których działalność ma istotny wpływ na formułowanie lub wdrażanie strategii firmy
 • Osoby zarządzające, prezesi, dyrektorzy generalni, członkowie zarządów, dyrektorzy business unitów oraz właściciele, zainteresowani strategiami i narzędziami budowy trwałej wartości firmy

Termin: 24 maja 2010 r.
Miejsce: Warszawa, hotel Marriott

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest patronem wydarzenia.