lut 27 2024

Warsztat „Kolaż Różnorodności”

Lokalizacja: Polska,

Zapraszamy na angażujące spotkanie z twórczyniami i twórcami “Kolażu Różnorodności” – projektu warsztatowego dla biznesu pozwalającego doświadczyć różnorodności, zrozumieć i prawdziwie otworzyć się na inkluzywne działania firmy.

Spotkanie jest przeznaczone dla Sygnatariuszy Karty Różnorodności oraz Partnerów Strategicznych FOB. Rejestracja trwa do 19 lutego.

Kiedy? 27 lutego 2024 r. w godz. 11:00-14:00
Gdzie? Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (BUW), ul. Dobra 56/66 w Warszawie, sala nr 256

Skuteczne wdrożenie polityk z obszaru Social Resposibility, zwłaszcza kwestii dotyczących różnorodności, równości i inkluzywności (DEI) oraz dobrostanu pracowników jest jednym z największych wyzwań dla współczesnych organizacji. Dlatego stworzyliśmy warsztat Kolaż Różnorodności, który wprowadza w świat DEI nie tylko poprzez przekazanie wiedzy w angażujący sposób, ale także przed doświadczenie różnych perspektyw każdego z uczestników – za pomocą gier opartych o integrację i współpracę. Kolaż Różnorodności jest przeznaczony dla firm i wszystkich organizacji, którym zależy na społecznej odpowiedzialności.

Warsztat to następujące korzyści dla Twojej organizacji:
MOTYWACJA – warsztat zachęca i motywuje do budowania inkluzywnej organizacji.
SZERSZA WIEDZA – wiedza z kilku perspektyw o DEI i inkluzywności: perspektywa organizacji, pracowników i akceptacji społecznej polityki inkluzywności.
RAPORT – na warsztacie diagnozujemy główne bariery w organizacji względem różnorodności i inkluzywności oraz obszary, w których można wprowadzić zmiany na lepsze. Taka diagnoza ujęta w raport, pozwala organizacji podjąć konkretne działania dopasowane do różnorodnych pracowników.

Kolaż Różnorodności powstał jako synergia doświadczeń 3 podmiotów tworzących KOLEKTYW DEI:

  • naukowców i naukowczyń z Narrative Impact (pod kierunkiem prof. UW, dr hab. Jacka Wasilewskiego i Agaty Kostrzewy),
  • menadżerek biznesowych z Brand Republic (CEO Agnieszka Szumielewicz)
  • ekspertek DEI z trzeciego sektora, z Fundacji Kobiety Inspirują (Anna Potocka-Domin, fundatorka FKI, wieloletnia b. wiceprezeska BCC).

Te różnorodne spojrzenia pozwoliły na stworzenie narzędzia naświetlającego inkluzywność z różnych perspektyw: organizacji, pracownika, akceptacji społecznej oraz skuteczności polityk inkluzywnych.

Liczba miejsc na warsztat jest ograniczona do 50 osób. W razie dużego zainteresowania liczba osób z jednej organizacji będzie zmniejszona.