paź 28 2020

Warsztat generowania innowacyjnych pomysłów. Trwa nabór projektów do Inkubatora TransferHUB

Lokalizacja: On-line,

Spotkanie w formule online zachęcające do poszukiwania innowacyjnych pomysłów zostanie zorganizowane w ramach Inkubatora TransferHUB 28 października br., w godz. 10-13. Podczas wydarzenia przewidziane są ćwiczenia pobudzające kreatywność i współpracę oraz odbędzie się dyskusja o innowacyjności. Spotkanie służy wszystkim zainteresowanym udziałem w drugiej edycji projektu TransferHUB, organizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Trwa nabór do drugiej edycji projektu TransferHUB. Innowacyjne pomysły mogą zgłaszać osoby fizyczne, organizacje, instytucje i firmy. Mają dotyczyć trzech wiodących ścieżek tematycznych w ramach zagadnienia pracy przyszłości: starzejące się społeczeństwo, pozycja i możliwości kobiet na rynku pracy oraz automatyzacja i robotyzacja. Rozwiązania mogą być zgłaszane do 6 grudnia br. poprzez stronę: transferhub.pl/. Najbliższy warsztat generowania innowacyjnych pomysłów ma służyć jako wsparcie dla osób zainteresowanych zgłoszeniem innowacyjnego pomysłu do drugiej edycji Inkubatora TransferHUB. 

Termin: 28 października br., godz. 10-13 (środa)

Rejestracja >>

Liczba miejsc na warsztacie jest ograniczona i z racji na charakter spotkania (współtworzenie treści i uczenie się sytuacyjne) prosimy o zgłoszenia tylko od osób, które mogą i chcą aktywnie uczestniczyć w całości spotkania. Z racji na planowane ćwiczenia prosimy o udział z włączonymi kamerami i mikrofonami (sprzyjać będzie spokojne otoczenie) oraz korzystanie z komputera, a nie komórek. W trakcie spotkania będzie 20-minutowa przerwa. Warsztat nie będzie nagrywany.

W ramach spotkania odbędą się gry i ćwiczenia pobudzające kreatywność oraz współpracę; dyskusja o innowacyjności i nowatorstwie oraz ich przejawach w możliwych do realizowania innowacjach; prezentacja metod i rozwiązań służących zastosowaniu innowacji na szersza skalę. Wydarzenie będzie moderować Aleksandra Chodasz – od blisko 20 lat prowadzi wydarzenia integracyjne i rozwojowe dla biznesu, samorządów, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych. Jest certyfikowaną trenerką umiejętności społecznych, budowania zespołów i odporności psychicznej oraz facylitatorką z doświadczeniem prowadzenia spotkań w grupach od kilku do 200+ osób, offline i online.

Zgłoś innowacyjny pomysł

Celem TransferHUB jest poszukiwanie innowacji społecznych na wyzwania zdefiniowane w projekcie tj. starzejące się społeczeństwo, pozycja i możliwości kobiet na rynku pracy oraz automatyzacja i robotyzacja. W sytuacji zakwalifikowania zgłoszonego rozwiązania jego autorzy deklarują długofalowe zaangażowanie, wynikające z kolejnych etapów rozwijania innowacji. Rozwiązania mogą być zgłaszane do 6 grudnia br. poprzez stronę:  transferhub.pl/.

– Organizujemy jesienne webinaria z ekspertami i ekspertkami w obszarach, którymi zajmować się będzie Inkubator TransferHub. Chcemy przyjrzeć się współczesnym problemom związanym z kwestią zatrudnienia, szukać inspiracji i otwierać głowy. Podczas spotkań między innymi będzie można poznać doświadczenia innowatorów ze współpracy z TransferHUB oraz skonsultować pomysł na innowację. Spotkania odbywać się będą online w dziewięć jesiennych śród. Zaczynamy zawsze o godzinie 10.00 – mówi Julia Koczanowicz-Chondzyńska, prezeska FISE i koordynatorka Inkubatora TransferHUB.

Udział w inkubatorze pozwala na przetestowanie innowacji i otrzymanie wsparcia merytorycznego oraz zdobycie dofinansowania w wysokości średnio 38 tys. zł. Kryteriami decydującymi o wyborze danego pomysłu do dalszych etapów są m.in. nowatorski charakter w polskim kontekście, możliwość stosowania na szerszą skalę, podjęcie zagadnień pracowniczych oraz dostępności.

– W ramach TransferHUB podejmujemy ważne tematy dotyczące przyszłości pracy, która zaczyna się już dziś. To kwestie takie jak: sytuacja kobiet na rynku pracy, niekorzystne zmiany demograficzne, automatyzacja i robotyzacja. Innowacje społeczne mogą pomóc skutecznie zmierzyć się z tymi wyzwaniami. Zapraszamy serdecznie do udziału w ogólnopolskim projekcie TransferHUB, w którym mamy przyjemność współpracować z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. To otwarta przestrzeń do szerokiego zaangażowania się firm, organizacji, instytucji czy też osób fizycznych  – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Inkubator TransferHUB to projekt realizowany w drugiej edycji przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pomysły innowacyjne mają dotyczyć pracy przyszłości oraz być odpowiedzią na problemy w obszarze „zatrudnienia”. Projekt „TransferHUB – inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia” prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Będzie realizowany w latach 2020-2023.

Więcej informacji o TransferHUB na stronie internetowej transferhub.pl oraz Facebooku >>