lip 07 2017

Warszawa przyjazna pracy

Warszawskie Forum Polityki Społecznej  zaprasza na spotkanie pt. Warszawa przyjazna pracy. Wezmą w nim udział  pracodawcy, samorządowcy, eksperci naukowi oraz liderzy organizacji pozarządowych.

Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia oraz cele wynikającego ze Społecznej Strategii Warszawy, tworzonego obecnie programu „Praca”

Chcemy też zastanowić się wspólnie, co jest niezbędne, aby wzrosła aktywność zawodowa mieszkańców i rozwijał się warszawski rynek pracy.

Potwierdzenie udziału w Forum do 4 lipca na adres koordynacja.ps@um.warszawa.pl