gru 03 2008

VIII Konferencja CEBI – Biznes Prawo Etyka

Lokalizacja: Polska,

10 grudnia br. w Warszawie odbędzie się VIII Konferencja CEBI pod hasłem „Biznes Prawo Etyka”

Coraz powszechniej przestrzeganie standardów etycznych oraz przestrzeganie norm prawnych w działalności gospodarczej jest ze sobą łączone pod nazwą Business Ethics and Compliance. Odbywają się konferencje, tworzone są odpowiednie stanowiska pracy (ethics and compliance officer), a nawet stowarzyszenia zawodowe specjalistów zatrudnionych na tych stanowiskach (Ethics and Compliance Officer Association).

Zagadnienie to wymaga wspólnego rozważenia przez środowiska prawnicze współpracujące z biznesem oraz etyków biznesu i znawców zagadnienia ładu korporacyjnego (corporate governance), a także menedżerów podejmujących kwestie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Istotne jest bowiem nie tylko przeciwdziałanie nadużyciom, ale także kształtowanie właściwej kultury organizacyjnej ufundowanej na przestrzeganiu społecznych reguł postępowania etycznych (moralnych) i prawnych.

W celu  podjęcia debaty na ten temat Centrum Etyki Biznesu Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Akademii Leona Koźmińskiego i Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego zorganizowały tegoroczną konferencję CEBI.

Termin: 10 grudnia 2008, godz. 9.30

Miejsce: ul. Jagiellońska 59 (budynek ALK), Warszawa