cze 13 2011

VII Międzynarodowa Konferencja NEUF 2011 – New Energy User Friendly Biała Księga – Narodowy Program Redukcji Emisji

Lokalizacja: Polska,

16 czerwca w Warszawie odbędzie się konferencja „VII Międzynarodowa Konferencja NEUF 2011 – New Energy User Friendly. Biała Księga – Narodowy Program Redukcji Emisji”.

Termin: 16 czerwca 2011 r., godz. 9.00
Miejsce: „Teatr Kamienica”, Al. Solidarności 93, Warszawa

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Polska przechodzi na „zieloną stronę energetyki” – jej przekształcenie z gospodarki wysokoemisyjnej w niskoemisyjną jest nieuniknione. Nie ma wątpliwości, że reforma ta będzie dla nas prawdziwym wyzwaniem. Najważniejsze jednak, aby transformacja przebiegała w sposób uporządkowany i faktycznie prowadzący do osiągnięcia założonego celu.

Celem dla Polski są przyjęte przez Unię Europejską zapisy pakietu klimatyczno-energetycznego. Jednym ze sposobów na jego osiągnięcie jest wdrożenie propozycji Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji. Propozycja nazywana Białą Księgą jest realnym programem redukcji emisji stworzonym przez ekspertów specjalnie dla naszego kraju i stanowi podstawowy dokument do tworzonego Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

Podczas tegorocznej edycji konferencji NEUF postanowiliśmy zorganizować jako wydarzenie towarzyszące – otwarte posiedzenie Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji podczas którego prowadzone będą społeczne konsultacje poszczególnych zagadnień Białej Księgi. Jesteśmy przekonani, że opracowany dokument przyczyni się do wdrożenia niezbędnych w polskiej gospodarce mechanizmów promujących niskoemisyjne technologie. Przyjęcie przez rząd proponowanych przez Społeczną Radę Narodowego Programu Redukcji Emisji rozwiązań i ich uwzględnienie w Narodowym Programie Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej a następnie zaakceptowanie tych działań przez polskie społeczeństwo daje Polsce szansę na wzrost konkurencyjności przemysłu oraz poprawę dostępu do taniej i czystej energii. Główne tezy rządowego projektu Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przedstawi przedstawiciel resortu gospodarki podczas konferencji NEUF.

Natomiast podczas zasadniczej części konferencji NEUF będziemy omawiać istotne z punktu wiedzenia polskiej gospodarki zagadnienia prawne, ekonomiczne i techniczne, które mają strategiczny wpływ na budowanie niskoemisyjnej gospodarki opartej na przyjaznych dla środowiska technologiach. Będziemy rozmawiać o potrzebie wprowadzenia w życie m.in. legislacji w zakresie działalności prosumenckiej w energetyce, ustawie o realizacji inwestycji strategicznych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju kraju (w tym legislacji w zakresie inwestycji sieciowych), ustawie o odnawialnych źródłach energii, ustawie o promocji wysokoefektywnych źródeł energii elektrycznej, ustawie o promocji kogeneracji (w kontekście pojawiającej się szansy na wykorzystanie krajowych zasobów gazu łupkowego). Zaproszeni eksperci z branży energetycznej przedstawią też realne scenariusze w zakresie niezbędnych inwestycji. Poznamy też strategię klimatyczną dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (w tym realne szacunki potencjalnych nowych miejsc pracy tzw. green jobs w związku z planowanymi inwestycjami w OZE). Od przedstawicieli Komisji Europejskiej dowiemy się też, w jaki sposób zaostrzające się wymogi związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych (KE planuje dalsze redukcje emisji do poziomu 80 proc. i wprowadzenie tzw. podatku węglowego) będą wpływać na priorytety polityki energetycznej UE. Z kolei przedstawiciele polskiego rządu przedstawią jak zgłaszane przez Komisję Europejską nowe wymogi dotyczące redukcji emisji będą determinowały działania Polski podczas polskiej prezydencji w Radzie UE.

Do udziału w konferencji i otwartym posiedzeniu Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji zaprosiliśmy ekspertów ze świata polityki, nauki i biznesu między innymi: prof. Jerzego Buzka, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz Przewodniczącego Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, Waldemara Pawlaka, Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki, prof. Andrzeja Kraszewskiego, Ministra Środowiska, Marie Donnelly, Dyrektora Nowych i Odnawialnych Źródeł Energii, Efektywności Energetycznej i Innowacji, Dyrektoriat Generalny ds. Energii, Komisja Europejska, Marcina Korolca, Podsekretarza Stanu, Ministerstwo Gospodarki, prof. Michała Kleibera, Wiceprzewodniczącego Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, Prezesa PAN, prof. Krzysztofa Żmijewskiego, Sekretarza Generalnego Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji.