mar 09 2012

VI Ranking Odpowiedzialnych Firm – Warszawa

Lokalizacja: Polska,

26 kwietnia w Warszawie odbędzie się konferencja „Rola liderów biznesu w rozwoju społecznym”, a następnie gala ogłoszenia wyników VI. edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Ranking to jedyne całościowe zestawienie największych spółek w Polsce, ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR), realizowany pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Termin: 26 kwietnia 2012 r., godz. 10:30-15:10 (konferencja), 17:00 (gala)

Miejsce: Centrum Olimpijskie PKOL, Wybrzeże Gdyńskie 4 w Warszawie

AGENDA

10.30-11.00 Rejestracja gości

11.00-11.10 Przywitanie Gości, Marcin Piasecki – Wydawca „Dziennika Gazety Prawnej”

11.10-11.40 Czy od liderów biznesu w Polsce możemy już oczekiwać społecznej odpowiedzialności?
dr Bolesław Rok, Centrum Etyki Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego

11.40-12.10 Świadomość wpływu biznesu na otoczenie podstawą odpowiedzialnego zarządzania
Aleksandra Stanek-Kowalczyk, PwC

12.10-12.40 Zarządzanie różnorodnością jako element strategii CSR
Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

12.40-13.00 Lunch

13.00-13.30 Odpowiedzialny biznes w ENEA S.A., Joanna Maderska, Menadżer CSR, ENEA S.A.

13.00-13.30 Fundusz prewencyjny PZU jako kluczowy element wsparcia działań w obszarze CSR
Piotr Glen, Kierownik Zespołu Sponsoringu, Prewencji i CSR, Grupa PZU

13.30-14.00 Strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu w Orange
Monika Kulik, Ekspert ds. CSR, Orange Polska

14.00-14.30 Odpowiedzialność wyrazem dojrzałości biznesu. CSR w Totalizatorze Sportowym.
Przedstawiciel Totalizatora Sportowego

14.30-15.10 Czy CSR buduje rzeczywistą wartość firmy, czy też może jedynie poprawić wizerunek? – panel dyskusyjny

Wyniki Rankingu zostaną ogłoszone podczas specjalnie zorganizowanej Gali (wstęp za zaproszeniem) 26 kwietnia 2012 roku, a następnie opublikowane w Dzienniku Gazecie Prawnej na łamach specjalnego magazynu dokładanego do całego nakładu. Oficjalna publikacja pojawi się w kioskach 27 kwietnia 2012 roku.