sie 29 2007

VI Międzynarodowy Kongres Audytu, Kontroli Wewnętrznej i Antykorupcji

Lokalizacja: Polska,

Pomimo faktu, że coraz więcej organizacji wprowadza systemy oceny i zarządzania ryzykiem defraudacji i korupcji, wciąż jednak pozostaje jedno pytanie: jak możemy zmierzyć skuteczność tych systemów w zapobieganiu oszustwom i korupcji oraz ocenić, na ile organizacja jest na nie tak naprawdę odporna?

Jak ustalono w wyniku badań, z powodu oszustw i nadużyć popełnianych przez jej pracowników przeciętna organizacja traci z zysku kwotę o wartości około 5% łącznych rocznych przychodów. Tym samym, defraudacja i korupcja stanowią znaczące zagrożenie dla wszystkich organizacji.

W ujawnionych ostatnio przypadkach organizacji zamieszanych w defraudację i korupcję doszło do poważnych strat finansowych – zarówno bezpośrednich, wynikających z oszustwa i związanych z nim kosztów dochodzenia i kar, jak i pośrednich, będących konsekwencją utraty reputacji przez całą organizację.

Nie jest więc zaskoczeniem, że walka z defraudacją i korupcją stała się obecnie popularnym i przyciągającym uwagę tematem z dziedziny odpowiedzialności społecznej (Corporate Social Responsibility – CSR), który zyskuje poparcie obydwu stron, zarówno korporacji, jak i społeczeństwa. Walka z korupcją została wprowadzona jako dziesiąta zasada UN Global Compact.

W dniach 12 – 14 września 2007 r. w Krakowie odbędzie się:

VI Międzynarodowy Kongres Audytu, Kontroli Wewnętrznej i Antykorupcji

„Zarządzaj Ryzykiem, Zapobiegaj Oszustwom, Zwalczaj Korupcję”

W jego trakcie, w dniu 13 września 2007 r. DNV zaprezentuje Model FCRP (Fraud & Corruption Resistance Profile – Model Odporności na Defraudację i Korupcję) oraz poprowadzi panel poświęcony CSR. Podczas Kongresu odbędzie się również premiera polskiego wydania książki „Defraudacja i korupcja. Zapobieganie i wykrywanie” autorstwa Nigela Iyer’a i Martina Samociuka.

Kongres, organizowany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej wraz ze Stowarzyszeniem Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych oraz Krakowską Szkołą Wyższą ma na celu rozpowszechnienie problematyki wykrywania oszustw, nadużyć gospodarczych oraz korupcji, omówienie metod i środków umożliwiających ich zwalczanie i zapobieganie, wymianę dotychczasowych doświadczeń, a także dalszy rozwój i wzmocnienie kontroli, audytu wewnętrznego, procedur antykorupcyjnych zarówno w Polsce jak i na świecie. Tegoroczny program Kongresu będzie szczególnie ukierunkowany na zarządzanie ryzykiem oszustw w organizacjach oraz przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym. Prelegentami uczestniczącymi w Kongresie są specjaliści z Polski i zagranicy, którzy przekazują praktyczną wiedzę dotyczącą wykrywania i zapobiegania nadużyciom gospodarczym oraz korupcji.

Ze względu na poruszaną tematykę szczególnie polecamy to wydarzenie Prezesom oraz Członkom Zarządu, Dyrektorom Finansowym, osobom odpowiedzialnym za Zarządzanie Ryzykiem w organizacjach, osobom odpowiedzialnym za Kontrolę Wewnętrzną oraz Pełnomocnikom Systemów Zarządzania.