kwi 29 2021

Valuing Respect Project – warsztaty nt. Quality of Relationships Resource

Lokalizacja: On-line,

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu zaprasza na warsztaty online, w czasie których zaprezentowane zostaną narzędzia pomocne w strategicznym zarządzaniu firmą oraz przygotowaniu przedsiębiorstw do sprostania wymaganiom nadchodzących regulacji unijnych w obszarze należytej staranności i odpowiedzialności przedsiębiorstw. Znajomość tych narzędzi pomaga również w identyfikowaniu informacji istotnych z punktu widzenia raportowania niefinansowego.

Quality of Relationships Resource to zbiór studiów przypadku i metodologii na temat tego, jak firmy mogą mierzyć jakość swoich relacji z ludźmi. Prowadzenie biznesu z poszanowaniem ludzkiej godności i równości zaczyna się, pod wieloma względami, od budowania dobrej jakości relacji z pracownikami, lokalnymi społecznościami i konsumentami. Ocena tych relacji może w sposób istotny pomóc zarządom, kierownictwu i liderom w głębokim zrozumieniu swoich firm i ich wpływu na otoczenie.

Spotkanie odbędzie się 29 kwietnia w godz. 15.00 – 16.00.

Aby wziąć udział w warsztatach niezbędna jest rejestracja >>