kwi 27 2021

Valuing Respect Project – warsztaty nt. Indicator Design Tool

Lokalizacja: On-line,

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu zaprasza na warsztaty online, w czasie których zaprezentowane zostaną narzędzia pomocne w strategicznym zarządzaniu firmą oraz przygotowaniu przedsiębiorstw do sprostania wymaganiom nadchodzących regulacji unijnych w obszarze należytej staranności i odpowiedzialności przedsiębiorstw. Znajomość tych narzędzi pomaga również w identyfikowaniu informacji istotnych z punktu widzenia raportowania niefinansowego.

Indicator Design Tool to narzędzie ułatwiające przedsiębiorstwom i ich interesariuszom opracowywanie i używanie wskaźników tak, by można było łatwo dostrzec jakie działania są efektywne, przynoszą korzyści i dlaczego tak się dzieje, w odniesieniu do konkretnych celów związanych z poszanowaniem praw człowieka w biznesie. Zadaniem narzędzia jest wspieranie procesów decyzyjnych oraz alokacji zasobów na to, co przynosi wymierne rezultaty pracownikom, konsumentom i lokalnym społecznościom, ale i samej firmie.

Spotkanie odbędzie się 27 kwietnia w godz. 15.00 – 16.00.

Aby wziąć udział w warsztatach niezbędna jest rejestracja >>