sie 08 2011

V Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej – Lublin

Lokalizacja: Polska,

W dniach 6-7 października w Lublinie odbędą się V Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej organizowane przez Biuro Projektowe UNDP w Polsce.

Termin: 6-7.10.2011 r.

Miejsce: Warsztaty Kultury, ul. Popiełuszki 5, 20-052, Lublin oraz Centrum Ekonomii Społecznej UNDP w Lublinie, ul. Peowiaków 11, Lublin

Spotkanie ma na celu zarówno dyskusje nad bieżącymi problemami podmiotów ekonomii społecznej i zatrudnionych w nich osób, jak i będzie miejscem szerokiej dyskusji na temat przyszłości sektora. Zagadnienia przedsiębiorczości społecznej omawiane są przez przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych jak i sektora biznesu.

Październikowemu wydarzeniu towarzyszyć będą trzy myśli przewodnie: współpraca międzynarodowa, zielone miejsca pracy oraz współpraca i współistnienie sektora biznesu i ekonomii społecznej.

Na spotkanie licznie zaproszeni będą  goście nie tylko z kraju, ale też z zagranicy, zarówno z Europy Zachodniej jak i Wschodniej (w szczególności z Ukrainy, Białorusi i Rosji). Ich obecność ma dwojaki cel. Z jednej strony będzie to możliwość nawiązania kontaktów, z drugiej strony inspiracja do realizacji nowych, ciekawych innowacyjnych projektów w obszarze ekonomii społecznej.

Zielone miejsca pracy to temat szczególnie istotny dla organizatorów. Dlatego też na konferencję przyjadą osoby, które nie tylko będą w stanie przedstawić czym wyróżnia się budowanie miejsca pracy w oparciu i w trosce o zasoby naturalne, ale też będą w stanie pokazać praktyczne aspekty ich budowania.

Kwestią często podnoszoną jest brak wyczucia rynkowego podmiotów ekonomii społecznej, ich niekonkurencyjność czy słaba jakość produktów i usług. Stąd w czasie konferencji szeroko dyskutować będziemy możliwości uatrakcyjnienia oferty PESów, większego zainteresowania nimi potencjalnych odbiorców, w tym w szczególności firm komercyjnych oraz budowania partnerstwa biznesu i podmiotów społecznych.

Nowym tematem, będzie kwestia franszyzy społecznej i jej zastosowania dla rozwoju najbardziej innowacyjnych pomysłów. Kwestia pozyskiwania środków finansowych przez spółdzielnie i organizacje dyskutowana będzie w czasie panelu na temat rozwijającego się rynku mikropożyczek.

Oficjalna uczestników spotkania rozpoczęła się 3 sierpnia i będzie trwała do 15 września. Organizatorzy pokrywają uczestnikom koszty wyżywienia oraz zakwaterowania. Rejestracja uczestników odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy.

OSES 2011 organizowany jest z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.