maj 24 2018

V Ogólnopolski Dzień Różnorodności

Lokalizacja: Polska,

Tegoroczny V Ogólnopolski Dzień  Różnorodności (ODR), realizowany w partnerstwie z Bankiem BZWBK i firmą Siemens, odbędzie się pod hasłem „1918 – 2018 Od praw wyborczych kobiet do równych szans dla każdego”. 

Na Facebooku Karty Różnorodności transmitowany będzie V Ogólnopolski Dzień Różnorodności. Transmisja rusza od 9.30 i potrwa do około 14.30.

Oglądaj transmisję >>

„1918 – 2018 Od praw wyborczych kobiet do równych szans dla każdego”

V Ogólnopolski Dzień Różnorodności

24 maja, godz. 9.00 – 15.45

Bank Zachodni WBK Centrum Relacyjne

Ogólnopolski Dzień Różnorodności to inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach europejskiego programu Karta Różnorodności wspieranego przez firmę Orange. Celem projektu, jak i majowego wydarzenia, jest upowszechnianie i przybliżanie pracodawcom idei zarządzania różnorodnością, a także pokazanie konkretnych przykładów i rozwiązań umożliwiających rozpoczęcie działań z tego zakresu. W tym roku wyjściem do dyskusji na temat wyrównywania szans osób narażonych na dyskryminachę w miejscu pracy, będzie 100 lecie uzyskania przez kobiety w Polsce praw wyborczych.

W tym roku zaproszenie do dyskusji przyjęli m.in. Zuzanna Skalska, analityczka trendów, Danuta Przywara, prezeska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, prof. Katarzyna Śledziewska badaczka gospodarki cyfrowej,  dr Jędrzej Niklas badający algorytmy decyzyjne, Agnieszka Kramm, prezeska Fundacji Miejsce Kobiet, Jac Jakubowski, psycholog i trener biznesu, inicjator pierwszego Festiwalu Empatii, Krystian Hanke, dziennikarz radiowej Trójki prowadzący Projekt Tata 3.0 oraz przedstawiciele firm i samorządów, dla których ważne są kwestie równości szans w miejscu pracy.

Na gości spotkania czeka także pięć warsztatów, czyli część praktyczna. Tegoroczne warsztaty poświęcone będą społeczności LGBT w miejscu pracy, zatrudnianiu migrantów, sytuacji osób z niepełnosprawnościami, integracyjnemu przywództwu i oczywiście pierwszym krokom we wprowadzaniu zarządzania różnorodnością. Konferencję poprowadzi Katarzyna Zdanowicz, dziennikarka telewizji TVN24.

Dokładny program IV Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności, informacje o lokalizacji, gościach oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie i warsztaty znajdują się na stronie wydarzenia.