lut 23 2011

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczna odpowiedzialność organizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa?”

Lokalizacja: Polska,

Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Katedra Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie serdecznie zapraszają do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Społeczna odpowiedzialność organizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa?”, która odbędzie się w dniach 9-10 maja 2011 we Wrocławiu.

Celem konferencji jest wymiana myśli i doświadczeń związanych z kształtowaniem społecznie odpowiedzialnych zachowań organizacji. O różnorodność poglądów dbają uczestniczący w konferencji przedstawiciele świata nauki i biznesu, co dodaje atrakcyjności rozważaniom i nadaje im znacznie szerszy wymiar.

W tym roku sesje tematyczne zostaną poświęcone następującym zagadnieniom:

  • Współczesne wyzwania i dylematy rozwoju społecznej odpowiedzialności.
  • Rola interesariuszy w kształtowaniu polityki społecznej odpowiedzialności organizacji.
  • Kontrola, dialog, współpraca.
  • Raportowanie społecznej odpowiedzialności organizacji.
  • Narzędzia pomiaru i oceny działalności społecznie odpowiedzialnej organizacji.
  • Dobre i złe praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności organizacji.
  • Metodyka badań w obszarze społecznej odpowiedzialności organizacji.

Rada programowa konferencji:
Prof. dr hab. Wojciech Gasparski
Prof. dr hab. Bożena Klimczak
Prof. dr hab. Barbara Kożuch
Prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka
Prof. dr hab. Jan Lichtarski
Prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Prof. dr hab. Zdzisław Pisz
Prof. dr hab. Piotr Płoszajski
Dr Bolesław Rok
Prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek
Prof. dr hab. Marian Strużycki
Prof. dr hab. Adam Szałkowski

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem konferencji, a portal odpowiedzialnybiznes.pl jest patronem medialnym.