lut 24 2011

Uzyskiwanie realnej korzyści w biznesie zgodnie z modelem tworzenia wartości CSV (Creating Shared Value)

Lokalizacja: Polska,

17 czerwca w Warszawie odbędzie się konferencja Harvard Business Review Polska „Uzyskiwanie realnej korzyści w biznesie zgodnie z modelem tworzenia wartości CSV (Creating Shared Value)”. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem merytorycznym konferencji.

Zależność pomiędzy przewagą konkurencyjną a kwestiami społecznymi – gdzie leży korzyść?

Panuje powszechny i słuszny pogląd, że zaufanie do biznesu zostało mocno nadszarpnięte w czasie ostatniego kryzysu. Coraz częściej mówi się o gospodarce opartej na zaufaniu do firm, menedżerów, produktów i usług. Efektywne dostosowanie strategii działań firm w obecnych warunkach wymaga zarówno działań polegających na odbudowie zaufania, jak i zrównoważonego podejścia do ich rozwoju.

Coraz więcej międzynarodowych autorytetów w dziedzinie zarządzania twierdzi, że liderami biznesu w XXI wieku staną się firmy, które wykażą się zdolnością tworzenia wartości ważnej nie tylko dla udziałowców, ale także dla społeczeństwa i środowiska naturalnego.

Świadome organizacje rozumieją, że odpowiedzialność polega nie tylko na dzieleniu się, ale przede wszystkim na minimalizowaniu własnego negatywnego oddziaływania na środowisko i społeczeństwo oraz maksymalizowaniu pozytywnego wpływu na oba te obszary.

 • Na czym dokładnie polega koncepcja CSV?
 • Jak można budować przewagę konkurencyjną i jednocześnie tworzyć wartość?
 • Jak liderzy podnoszą efektywność biznesu z wykorzystaniem modelu CSV?

PROGRAM KONFERENCJI

9:15-10:00 Wprowadzenie, Harvard Busiess Review Polska

10:00-11:00 Dean Sanders, Goodbrand & Company
Prawdziwy duch przedsiębiorstwa: innowacja społeczna

 • W jaki sposób wielkie pomysły w biznesie to coś znacznie więcej, niż tylko ich wymiar finansowy
 • Z rozumienie ducha innowacji, dzięki któremu powstały niektóre z najważniejszych korporacji
 • Identyfikacja trendów w dziedzinie stopniowych innowacji
 • Analiza sposobu, w jaki innowacja społeczna może stworzyć trwałą wartość dla nowych firm oraz dla korporacji

11:15-11:45 Jan Chadam, Gaz-System S.A
Skuteczność zarządzania zaufaniem i kulturą jako główny czynniki wzrostu wartości organizacji przyszłości

11:45-12:45 Moduł I

 • Irena Pichola – PwC, Odkrywając co cenią interesariusze – rola dialogu z interesariuszami w kontekście budowy wspólnej wartości
 • Paweł Niziński – Goodbrand&Company Polska, Zrownoważone marki budują nie tylko własny kapitał społeczny

12:45-13:00 Olo Sawa, 360°, „Dajcie im popływać” (Let my people surf) – lekcje Ivona Chouinarda dla biznesu

14:00-15:00 Moduł II

 • Rafał Kmiecik – Det Norska Veritas Business Assurance Poland, Jak skutecznie unikać ryzyka utraty wartości poprzez dialog?
 • Sebastian Straube – Sustainable Br&s, CSR nowej generacji, czyli tworzenie wspólnej wartości dla firmy i jej otoczenia dzięki narzędziom web 2.0

15:00-15:50

Thorkil Sonne,  Specialisterne
Ewa Konczal,  Ashoka Poland & Central Europe

Czego wszyscy możemy się nauczyć od pracowników z autyzmem

 • Jak zarządzanie pracownikami z autyzmem rożni się od zarządzania innymi?
 • Na czym polegają i jak wyglądają relacje pomiędzy klientami a autystycznymi konsultantami?
 • Jak biznes może skorzystać, przejmując część technik zarządzania tą wyjątkową sytuacją?

16:05-16:50 Creating Shared Value – jak to robią Prezesi-Wolontariusze?
Panel dyskusyjny z udziałem członków Koalicji Prezesi-Wolontariusze, inicjatywy zachęcającej szefów firm do dzielenia się swoją wiedzą i kompetencjamiw ramach wolontariatu.