sie 25 2010

The Responsible Business Summit

Lokalizacja: Świat,

11-12 maja 2009 r. będzie miała miejsce ósma już konferencja Ethical Corporation z „Responsible Business Summit” – największa w Europie konferencja dotycząca kwestii etyki biznesu.

Ze względu na panujący obecnie klimat ekonomiczny tegoroczny szczyt będzie koncentrował się wokół szans i zagrożeń dla odpowiedzialnego biznesu w czasach recesji.

  • czy firmy będą zmniejszać działy CSR lub nawet je likwidować?
  • czy może CSR stanie się bezcennym źródłem innowacji?

Na te i inne pytania w czasie konferencji odpowiadać będą dyrektorzy zarządzający, prezesi, przewodniczący rad nadzorczych niektórych z największych firm świata, a także 40 wiceprezesów i dyrektorów ds. CSR.

Termin: 11/12.05.2009

Miejsce: Business Design Center, Londyn, Wielka Brytania

Szczegółowe informacje na stronie wydarzenia.