lut 19 2008

The Perspectives on Trade and Poverty Reduction – prezentacja raportu

Lokalizacja: Polska,

German Marshall Fund of the United States przeprowadził, czwarty rok z rzędu, szczegółowe badanie amerykańskiej i europejskiej opinii publicznej poświęcone zależnościom łączącym światowy handel, rozwój gospodarczy i działania służące zmniejszaniu ubóstwa na świecie. Badanie przeprowadzono we wrześniu 2007 roku na grupach respondentów w Stanach Zjednoczonych, Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce i Wielkiej Brytanii. 21 lutego nastąpi prezentacja raportu.

Raport prezentować będą eksperci GMF US: Joe Guinan i Michał Baranowski.

Po prezentacji nastąpi debata pod tytułem 'The Development Interest in Reform of the European Union’s Common Agricultural Policy’, w której udział wezmą:

  • Moderator: Joe Guinan – Program Officer, Economic Policy Program, GMF US – Brussels
  • Piotr Serafin – Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej
  • Alan Matthews – Profesor w Trinity Collage w Dublinie
  • Andrzej Dycha – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spotkanie odbędzie się 21 lutego 2008, w godzinach 16.00-18.30, w Centum Zielna, ul. Zielna 37. Po spotkaniu zapraszamy na lampkę wina.

Językiem seminarium będzie angielski.