lis 14 2018

„The common good as principle for business” – wykład

Lokalizacja: Polska,

14 listopada godz. 18.00 w Centrum Myśli Jana Pawła II prof. Stefano Zamagni wygłosi wykład pt. „The common good as principle for business”. Po wykładzie zapraszamy na dyskusję, w której udział wezmą: prof. Stefano Zamagni, prof. Paul Dembinski, prof. Jan Komorowski, dr Tomasz Kwarciński. Dyskusję poprowadzi dr Agnieszka Wincewicz-Price.

Spotkanie organizowane z Fundacją Konrada Adenauera.

Z zaproszonymi gośćmi organizatorzy porozmawiają o tym, jak idea dobra wspólnego może zmienić obraz działalności biznesowej w Polsce, począwszy od edukacji ekonomicznej i managerskiej przez promowanie kultury oraz rolę przedsiębiorczości w społeczeństwie.

Zastanowimy się, jak odpowiedzialna przedsiębiorczość i wizja rynku współpracy wyglądają w praktyce – na poziomie rozwiązań instytucjonalnych oraz na szczeblu państwowym. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o status idei społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR). Zastanowimy się, jak w praktyce przełożyć idee prof. Zamagniego o wzajemności i dobrach relacyjnych na realia świata biznesu.