gru 14 2020

TCFD recommendations – implementation status and a roadmap for decision makers

Lokalizacja: On-line,

14 grudnia firma Deloitte zaprasza na webinar poświęcony rekomendacjom TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). Podcas spotkania omówione zostaną m.in. postępy we wdrażaniu wytycznych dot. ujawniania danych finansowych związanych z oddziaływaniem na klimat.

Prawie 60 procent ze 100 największych firm na świecie wspiera TCFD, raportuje zgodnie z zaleceniami TCFD lub czyni jedno i drugie. Aby jednak stworzyć bardziej odporną globalną gospodarkę, uczestnicy rynku światowego muszą przyspieszyć tempo postępu w zakresie ujawniania informacji związanych z klimatem i oraz skuteczniej działać na rzecz przejrzystości. Dziś ponad 1500 organizacji popiera zalecenia TCFD, co stanowi wzrost o ponad 85% od ostatniej edycji raportu TCFD. Więcej o raporcie przeczytać można w bazie wiedzy na naszym portalu tutaj >>

Celem webinarium jest wspólne zastanowienie się nad odpowiedzią na pytania:

  • Jakie są zalety i korzyści z wdrożenia zaleceń TCFD?
  • Jakie są najlepsze praktyki rynkowe i jakie wnioski warto uwzględnić w swojej firmie?
  • Jakie są główne wyzwania związane z wdrażaniem TCFD i jak im sprostać?

Udział w webinarze zapowiedział Eric Dugelay, Partner w Sustainability Services Deloitte France, odpowiedzialny także za prace nad raportem podsumowującym postępy we wdrażaniu rekomendacji TCFD.

Zapisy na spotkanie tutaj >>