kwi 27 2021

Taksonomia w praktyce – jak przygotować się do raportowania nowych wskaźników

Lokalizacja: On-line,

Firma Deloitte zaprasza na bezpłatne seminarium online, które odbędzie się 27 kwietnia 2021 r. w godz. 10:00-11:00.

W 2022 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Rozporządzenie wprowadza system klasyfikacji działalności zrównoważonej środowiskowo, a także nakłada nowe obowiązki ujawnień i raportowania względem wybranych firm.

Rozporządzenie wpisuje się w unijny Plan działania na rzecz finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Jego celem jest przekierowanie przepływów kapitałowych w kierunku zrównoważonych inwestycji w celu osiągnięcia zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu, zarządzanie ryzykiem finansowym wynikającym ze zmiany klimatu, degradacji środowiska i problemów społecznych, a także wspieranie przejrzystości i długoterminowości w działalności finansowej i gospodarczej.

Gościem webinaru będzie Robert Adamczyk – główny specjalista środowiskowy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), a także ekspert Europejskiej Platformy Zrównoważonego Rozwoju (EU Platform for Sustainable Finance) opracowującej Europejską Taksonomię oraz ekspert grupy roboczej dot. raportowania bioróżnorodności w ramach raportów finansowych (TNFD – Task Force for Nature-related Financial Dislcosure).

Omówione zostaną następujące kwestie

  • Kontekst unijnych ambicji klimatycznych oraz aspekty wdrożenia
  • Rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
  • Czym jest Taksonomia UE i jak przygotować się do jej wdrożenia?
  • Wyzwania związane z raportowaniem obrotu, nakładów inwestycyjnych oraz wydatków operacyjnych dotyczących “zielonych” działalności
  • Nowe wskaźniki
  • Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w zakresie definiowania nowych wskaźników

Zapisy tutaj >>