gru 09 2011

Szkolenie dla NGOs „Jak pozyskać środki finansowe dla organizacji pozarządowej w 2012 roku”

Lokalizacja: Polska,

19 grudnia w Warszawie odbędzie się szkolenie dla NGOsów pt. „Jak pozyskać środki finansowe dla organizacji pozarządowej w 2012 roku” organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Termin: 19 grudnia 2011, godz. 9:00 – 12:00
Miejsce: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ul. Szpitalna 5/5, Warszawa

Istnieje możliwość uzyskania indywidualnych konsultacji po szkoleniu. Indywidualne konsultacje odbędą się w godzinach 12:00 – 15:00.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zarejestrować się za pośrednictwem formularza.

Program:
9:00 Rejestracja
9:30 Powitanie oraz inauguracja konkursu dla NGOsów w ramach Targów CSR 2012
10:00 Szkolenie „Jak pozyskać środki finansowe w 2012 dla organizacji pozarządowej”
12:00 Indywidualne konsultacje dla NGO w zakresie pozyskiwania środków finansowych
15:00 Zakończenie

Opis szkolenia:

W czasie szkolenia uczestnicy będą mogli dowiedzieć się skąd pozyskać środki finansowe na działalność organizacji pozarządowej oraz prowadzone projekty. W szczególności będzie można się dowiedzieć jak pozyskać środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki), w tym:

  • Dotacje na działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR)
  • Dotacje na realizację działań statutowych
  • Dotacje na projekty innowacyjne

Podczas indywidualnych konsultacji będzie można uzyskać:

  • Porady finansowe
  • Porady księgowe
  • Porady prawne

Szkolenie prowadzone będzie przez trenera Fundacji Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości.

Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości (FRNiP) prowadzi na terenie całego kraju działalność szkoleniowo – konsultacyjną z zakresu obsługi i zarządzania funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej. Poza opracowywaniem projektów oraz wniosków pomocowych, konsultanci FRNiP organizują szkolenia, konferencje dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz rolników.

FRNiP realizuje projekty szkoleniowe finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykorzystując bogate doświadczenie praktyczne w zakresie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych, współpracując z wysokiej klasy specjalistami, FRNiP wdraża ofertę szkoleń dotyczących możliwości aplikowania o środki w ramach funduszy strukturalnych UE oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Na obszarze całego kraju FRNiP zrealizowała 60 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z EFS. Obecnie realizowanych jest 15 projektów szkoleniowo – doradczych.

Szkolenie jest współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.