cze 24 2009

Szkolenia „Etyka a biznes”

Lokalizacja: Polska,

W czerwcu i lipcu w Zakopanem, Poznaniu i Warszawie odbędzie się kolejna edycja szkoleń realizowanych w ramach projektu „Etyka a biznes – społeczne aspekty podnoszenia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz pracowników”.

Projekt realizowany jest przez Krajowy Sekretariat Banków Handlu i Usług NSZZ „Solidarność” we współpracy z Związkiem Rzemiosła Polskiego i Business Consulting Polska oraz współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Terminy szkoleń:

 • 21/24.06.2009  ZAKOPANE
 • 28.06/01.07.2009 POZNAŃ
 • 06/08.07.2009 WARSZAWA-SEROCK

Program seminarium:

 1. Znaczenie etyki biznesu dla pracowników i pracodawców;
 2. Bezpieczeństwo zatrudnienia – jak pracować i zatrudniać zgodnie z przepisami polskiego prawa;
 3. Wizerunek firmy a satysfakcja z pracy.  Wspólny wkład w rozwój przedsiębiorstwa.  Wzajemne korzyści pracodawcy i pracownika;
 4. Elastyczność i bezpieczeństwo zatrudnienia na Polskim rynku pracy. Korzyści i zagrożenia;
 5. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) oraz elastyczność i bezpieczeństwo zatrudnienia (flexicurity) – dobre praktyki;
 6. Partnerstwo kapitału i pracy. Wspólna odpowiedzialność pracodawcy i pracownika w czasie kryzysu;
 7. Techniki walki ze stresem – źródła stresu, rodzaje stresu, optymalny poziom stresu, zarządzanie stresem;
 8. Zarządzanie stresem – co zrobić by uniknąć sytuacji stresowych w pracy. Jak skutecznie komunikować się z szefem i z pracownikiem;
 9. Nowoczesne metody zarządzania i organizacji pracy wraz ze studium przypadków;
 10. Jak kodeks etyki zawodowej/etyki biznesu zmieni naszą prace i firmę? Dyskusja i warsztaty;
 11. Opracowanie Karty Etyki Biznesu;

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z  uczestnictwem w szkoleniach, w tym kosztów dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania.

W celu refundacji kosztów przejazdu pociągiem informujemy, iż konieczne jest zachowanie oryginałów  biletów. Maksymalny koszt refundacji to 180 zł brutto.