lip 13 2014

Święto Francji na Francuskiej w Warszawie – niedziela 13 lipca 2014 r

Lokalizacja: Polska,

 W niedzielę 13 lipca 2014, podczas Święta Francji na Saskiej Kępie w Warszawie, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (CCIFP) zaprezentuje Przewodnik Dobrych Praktyk Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W ramach wspólnej akcji mieszkańców i francuskich firm w przejściu podziemnym pod rondem Waszyngtona powstanie specjalny mural nawiązujący do symboli Polski i Francji.

 Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (CCIFP) wraz z działającym przy niej Komitetem CSR stworzyła i wydała Przewodnik Dobrych Praktyk CSR. Celem publikacji jest pokazanie działań francuskich firm, które od dawna angażują się w społecznie odpowiedzialny biznes i mogą podzielić się dużym doświadczeniem. Jednocześnie Przewodnik ma pełnić funkcję edukacyjną. Część teoretyczna to kompendium wiedzy na temat tworzenia strategii CSR w firmie, prowadzenia społecznego dialogu, komunikowania i raportowania działań CSR, współpracy z ONG, wprowadzania kodeksów etyki. Druga część, praktyczna zawiera 14 przykładów pochodzących z firm stowarzyszonych w CCIFP i ilustrujących wdrożenie powyższych działań z podaniem praktycznych wskazówek.

 Wydanie Przewodnika Dobrych Praktyk CCIFP zbiegło się z organizowanym przez CCIFP Świętem Francji na Francuskiej i w Parku Skaryszewskim. Jest to wydarzenie, podczas którego szeroka publiczność może się przekonać jak dużo firm francuskich działa na polskim rynku, jakie oferują produkty, jak funkcjonują i jakim doświadczeniem i wiedzą mogą się z nami podzielić. W tym roku, jednym z aspektów, na który CCIFP chce położyć nacisk jest społeczna odpowiedzialność biznesu. W programie obchodów Święta Francji jest między innymi oficjalna prezentacja publiczności i mediom Przewodnika Dobrych Praktyk CSR, otwarcie stoiska „Francuskie Firmy dla Nas, dla Środowiska” oraz wspólne malowanie francusko-polskiego muralu.

 Na stoisku „Francuskie Firmy dla Nas, dla Środowiska” będą prezentowane i rozdawane materiały informacyjno-edukacyjne firm (w tym firm prezentowanych w Przewodniku Dobrych Praktyk CSR), które prowadzą: działania na rzecz ochrony środowiska, społeczności lokalnej, kampanie konsumenckie i fundacje na rzecz osób potrzebujących. Założeniem jest edukowanie polskich konsumentów w zakresie CSR w jak najbardziej przystępny sposób. Zdefiniowanie czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu, jak bezpośrednio i pośrednio się przekłada na życie każdego z nas i czego jako konsumenci możemy oczekiwać od firm.

 W ramach akcji na rzecz społeczności lokalnej CCIFP, Bricoman i Karmar zapraszają wszystkich uczestników Święta Francji oraz firmy biorące udział w wydarzeniu do odnowienia przejścia dla pieszych pod rondem Waszyngtona i stworzenia kolorowego muralu.

 Więcej informacji na temat Święta Francji na Francuskiej i w Parku Skaryszewskim:

http://ccifp.pl/event/%C5%9Bwi%C4%99to-francji-na-francuskiej-w-warszawie-niedziela-13-lipca-2014-r/

Źródło: informacja prasowa