paź 09 2008

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Polsce

Lokalizacja: Polska,

17 listopada rusza Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Enterpreneurship Week) – międzynarodowa inicjatywa na rzecz promowania przedsiębiorczych postaw wśród młodych ludzi. Polska jest jednym z 56 państwa, które do tej pory zadeklarowały współorganizację tego przedsięwzięcia.

Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (ŚTP) jest stworzenie globalnego środowiska społecznego, które pozwoliłoby młodym ludziom wcielać w życie ich kreatywne pomysły oraz wspierałoby ich przedsiębiorcze inicjatywy. Do osiągnięcia tego celu konieczna jest współpraca przedstawicieli instytucji rządowych , organizacji pozarządowych, systemu edukacyjnego oraz mediów. Istotny jest również globalny wymiar tej inicjatywy, co umożliwi stworzenie międzynarodowego środowiska popierającego przedsiębiorcze postawy młodych i pozwoli im na nawiązywanie międzynarodowych kontaktów. Podsumowując cele przedsięwzięcia jeden z pomysłodawców ŚTP, brytyjski premier Gordon Brown, powiedział, że „poprzez uwalnianie kreatywności młodych ludzi inwestujemy w przyszłość świata”.

Koordynatorami ŚTP w Polsce są Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Fundacja FOR oraz Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR. Rolę ambasadorów ŚTP pełnią politycy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji propagujących wiedzę ekonomiczną oraz redaktorzy naczelni mediów wchodzący w skład Komitetu Honorowego, któremu przewodniczy Waldemar Pawlak- wicepremier RP i Minister Gospodarki. Jednym z członków Komitetu Honorowego jest także przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Mirella Panek – Owsiańska.

Jednakże najważniejszymi organizatorami ŚTP są Partnerzy, którzy deklarując przeprowadzenie w dniach 17-23 listopada co najmniej jednego przedsięwzięcia promocyjnego, stają się uczestnikami Koalicji Przedsiębiorczych. Działania Koalicji powinny z jednej strony pomóc młodym ludziom zrozumieć zasady działania biznesowego, z drugiej strony inspirować do podejmowania działalności gospodarczej i oparcia na niej swojej kariery zawodowej.

Pomysłodawcami inicjatywy są cytowany prezes Wielkiej Brytanii Gordon Brown i brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz prezes amerykańskiej Fundacji Kaufmanna- Carl Schramm.  Dotychczas ŚTP odbywał się w USA i Wielkiej Brytanii, gdzie był ogromnym sukcesem. Globalnymi sponsorami wydarzenia są IBM, Ernst & Young i NYSE.