wrz 25 2019

Światowy Dzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju

Lokalizacja: Świat,

W rocznicę przyjęcia Agendy 2030, 25 września, organizowany jest Światowy Dzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju #Act4SDGs. Jego koordynator – Kampania Działania na rzecz Celów ONZ – mobilizuje do włączenia się w jego obchody wszystkich interesariuszy na całym świecie.

WIĘCEJ INFORMACJI >>