lip 25 2012

Sustainable building industry of the future – Częstochowa

Lokalizacja: Polska,

W dniach 24-27 września 2012 r. w Częstochowie odbędzie się 4. międzynarodowa konferencja „Sustainable building industry of the future” organizowana przez Częstochowski Uniwersytet Techniczny, Yerevan State University of Architecture and Construction z Armenii oraz Beijing University of Civil Engineering and Architecture z Chin. Portal odpowiedzialnybiznes.pl patronuje konferencji.

IV Międzynarodowa Konferencja na temat Współczesnych Problemów Architektury i Budownictwa, poświęcona w tej edycji Zrównoważonemu Budownictwu Przyszłości. Konferencja ta organizowana jest przez Wydział Zarządzania i Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, jednej z największych polskich uczelni o wysokim potencjale naukowym i edukacyjnym, przy współpracy z Yerevan State University of Architecture and Construction (Armenia) oraz Beijing University of Civil Engineering and Architecture (Chiny). Celem konferencji jest prezentacja wyników badań oraz praktycznych rozwiązań dotyczących zrównoważonego budownictwa przyszłości, jak również nawiązywanie i pogłębianie międzynarodowej współpracy w sferze nauki, dydaktyki i biznesu między uczelniami i przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w różnych regionach świata. Obowiązującymi językami w czasie Konferencji będą rosyjski i angielski.

Cykl Konferencji na temat Współczesnych Problemów Architektury i Budownictwa jest niezwykle ciekawym wydarzeniem i zarazem przedsięwzięciem organizatorskim – zgodnie z przyjętą tradycją kolejne edycje odbywają się w innych krajach (trzecia edycja w roku 2011 zorganizowana została w Pekinie).

Czwarta edycja Konferencji poświęcona zostanie w całości ważnej tematyce, godnej zainteresowania nie tylko ze strony naukowców i biznesu związanego z sektorem budownictwa, ale szerokiego grona osób i podmiotów świadomych współczesnych wyzwań o charakterze ekonomicznym, ekologicznym i społecznym. Budownictwo bowiem to obszar aktywności, mający znaczący wpływ na funkcjonowanie całych społeczeństw i integrujących się gospodarek.

Konferencja obejmować będzie następujące bloki tematyczne:
•    Zrównoważony rozwój w budownictwie
•    Zrównoważone cykle życia obiektów budowlanych
•    Zrównoważone materiały i technologie budowlane
•    Problemy zrównoważonego rozwoju w architekturze
•    Systemy wodne i stabilny rozwoj podstruktur
•    Zarządzanie zrównoważonymi przedsiębiorstwami budowlanymi
•    Międzynarodowe i globalne zrównoważone budownictwo
•    Rola edukacji w przekształcaniu tradycyjnego budownictwa w budownictwo zrównoważone
•    Inne problemy współczesnej architektury i budownictwa