kwi 22 2008

Stypendium im. Lesława A. Pagi – 50 000 zł na Twój projekt

Lokalizacja: Polska,

Do 30 maja nadsyłać można aplikacje do konkursu o prestiżowe Stypendium im. Lesława A. Pagi.

Stypendium w wysokości 50 000 zł może zostać przeznaczone na przeprowadzenie projektu z dziedziny biznesu, ekonomii, finansów. Stypendium to doskonała okazja dla młodych ludzi chcących zrealizować pomysły będące czymś więcej, niż prostym poszerzaniem wiedzy i umiejętności.

Kto może aplikować?
Stypendium im. Lesława A. Pagi to nagroda przyznawana studentom 4. i 5. roku oraz absolwentom, którzy obronili pracę magisterską nie później niż 3 lata temu

Jak aplikować?
Rekrutacja składa się z trzech etapów:

  1. Wypełnienie formularza na stronie www.paga.org.pl.
  2. Wyselekcjonowane grono osób zostanie poproszone o przedstawienie szczegółowego opisu projektu oraz listów rekomendacyjnych.
  3. Kapituła spośród uczestników II etapu wybiera nominowanych do Stypendium. Następnie przeprowadza spotkania z każdym z nominowanych, podczas których ma on przekonać Kapitułę do siebie i swojego projektu.

Kapituła przy wybieraniu laureata zwraca uwagę na społeczną użyteczność projektu.