lis 17 2015

Standardy CSR w Zarządzaniu

Lokalizacja: Polska,

17 listopada 2015 r. odbędzie się w Warszawie konferencja nt standardów zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem.

Dzisiaj trudno już wskazać obszar biznesu, który nie byłby znormalizowany i ustandaryzowany. Dotyczy to zarówno produktów, usług, procesów wytwarzania i zarządzania organizacjami. Standardy mają zapewnić trwałą jakość, powtarzalność, porównywalność, a także budować wiarygodność i zaufanie klientów.

Zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) i zrównoważonym rozwojem nie są tu wyjątkiem, a norm i standardów w tym zakresie jest już całkiem sporo. Niektóre z nich wzajemnie się uzupełniają, niektóre pokrywają w pewnych obszarach. Jak wybrać te, które będą miały dla organizacji największą wartość? Jak uporządkować kwestie związane ze standardami zarządzania CSR, by było ono najskuteczniejsze?

Na te i inne pytania odpowiedzą specjaliści SGS podczas konferencji, która odbędzie się 17 listopada 2015 r. w Warszawie. Swoimi doświadczeniami podzielą się również przedstawiciele zaproszonych firm.

Konferencja ma charakter zamknięty, a udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.

Zgłoszenia

Zgłoszenia można przesyłać on-line lub bezpośrednio na adres: krzysztof.greszta@sgs.com do 13 listopada 2015 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc uczestnictwo w konferencji wymaga mailowego potwierdzenia przez organizatora.

Miejsce konferencji

Golden Floor Plaza, Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A

Agenda

9:30 Networking przy kawie

10:00 Powitanie

10:10 WYKORZYSTANIE STANDARDÓW I NARZĘDZI W ZARZĄDZANIU CSR.
Przegląd i praktyczne wykorzystanie do podniesienia osiąganych efektów w obszarze CSR.
Małgorzata Greszta, Sustainability Services Manager, SGS Polska

11:10 SYSTEMY ZARZĄDZANIA I ICH CERTYFIKACJA – SŁOWO WSTĘPNE
Przegląd systemów zarządzania – mapa standardów.
Bogdan Kraśniewski, Lead Auditor, Systems & Services Certification, SGS Polska
Michał Cichocki, Sales Manager, Systems & Services Certification, SGS Polska

12:00 Przerwa kawowa

12:30 NORMY I STANDARDY W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA (2 sesje równoległe)

SESJA 1: Jak wykorzystać standardy środowiskowe do zarządzania?
Bogdan Kraśniewski, Lead Auditor, Systems & Services Certification, SGS Polska
Case study firmy Faurecia – Damian Ferski, Manager HSE

SESJA 2: Jak dzięki certyfikatom podnieść standardy w miejscu pracy?
Joanna Waberska, Certification Manager/Lead Auditor, Systems & Services Certification, SGS Polska
Case study firmy Coca-Cola HBC Poland – Małgorzata Góra, Regional OHS Specialist

14:00 Zakończenie