mar 08 2007

Spotkanie z Markiem Line, międzynarodowym ekspertem w zakresie CSR, współtwórcą standardów GRI

Lokalizacja: Polska,

UNDP zaprasza na spotkanie z Markiem Line, międzynarodowym ekspertem w zakresie CSR, współtwórcą standardów GRI.

Mark Line jest obecnie  koordynatorem międzynarodowego badania dot. SR, realizowanego w ramach nowego projektu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Projekt ma na celu wzmocnienie działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce i 7 innych krajach regionu.

Spotkanie z Markiem Line odbędzie się 16 marca (piątek) w godz. 9.00-11.00 w siedzibie TP (ul. Twarda 18) w sali 1.37.

O projekcie

Nowy projekt z zakresu CSR, realizowany w ramach Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ – Global Compact, ma na celu intensyfikację procesu wdrażania zasad CSR w nowych krajach członkowskich UE i kandydackich. Obok Polski udział w projekcie biorą: Bułgaria, Chorwacja, Węgry, Litwa, Macedonia, Słowacja i Turcja. Natomiast kraje takie jak Hiszpania, Wielka Brytania i Niemcy będą zaangażowane w projekt jako partnerzy, którzy dzielić się będą swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Międzynarodowe badanie

W 8 krajach objętych projektem przeprowadzone zostaną badania dotyczące rozwoju CSR. W Polsce partnerem UNDP odpowiedzialnym za badanie jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem badania jest identyfikacja głównych aktorów w obszarze CSR, ocena ich dotychczasowych działań i zaangażowania w promocję CSR, jak też zebranie dobrych praktyk. Badanie dotyczyć będzie także poziomu zaangażowania sektora prywatnego w działania CSR. Uzyskane informacje wraz z rekomendacjami zostaną przedstawione w krajowych raportach, a następnie posłużą do przygotowania wspólnego europejskiego raportu. Dwudniowa wizyta Marka Line’a, koordynatora całego badania, wpisuje się w ciąg wizyt w poszczególnych krajach objętych projektem.

Mark Line

Współzałożyciel, a obecnie dyrektor CSR Network, organizacji zajmującej się doradztwem biznesowym z zakresu CSR, która skupia specjalistów z dziedzin zarządzania środowiskowego, raportowania społecznego, zrównoważonego rozwoju i ekonomii. Uznany ekspert w dziedzinie zarządzania strategicznego i komunikacji. Jego 24-letnie doświadczenie z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu obejmuje 17 lat pracy na stanowisku doradcy ds. zarządzania środowiskowego. Brał także udział w opracowywaniu i wdrażaniu strategii społecznych i środowiskowych dla firm m.in. Toyota, Agilent, BP, Cable & Wireless, British Airways, Balfour Beatty, czy Amerada Hess. Były członek zarządu AccountAbility, wiodącego instytutu zajmującego się promocją społecznej odpowiedzialności biznesu. Był też aktywnie zaangażowany w opracowanie i rozwój standardów GRI (Global Reporting Inictiative).